Stavanger

Helseframtiden bekymrer

Fare for manglede midler og bemanning i årene som kommer, får Høyre og Venstre til å reagere. Imidlertid er 400 millioner kroner bevilget til kommunale boliger. Det overrasker samstemt positivt.

Fredag morgen presenterte kommunedirektør Per Kristian Vareide sitt forslag til Handling- og økonomiplan 2023-2026 for Stavanger kommune.

– Stavanger har et solid økonomisk fundament, men usikkerheten setter preg på framtidsutsiktene. Vi trenger kloke og gode beslutninger i årene som kommer, og en organisasjon som kan omstille seg. 2040 begynner nå, sier Vareide.

For innen 2040 vil antallet brukere av heldøgnsomsorg fordobles. Det vil bety et bemanningsbehov på 1800 nye årsverk. Samtidig skal alle nabokommunene og sykehuset også ha flere helsefagarbeidere.

– Disse menneskene finnes ikke på markedet nå, sier han.

Sånn reagerer Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Per Kristian Vareide

Ap: - Heltidskultur kan avlaste krisen

– Jeg er særdeles glad for at Vareide har lagt fram et budsjett som er veldig preget av politiske vedtak. Det er forutsigbart og gir en trygg styring i en urolig tid, sier Aps Dag Mossige til RA.

Han jublet da det ble kjent at trygghetsalarmer nå blir gratis.

– Trygghetsalarmer blir gratis og støtten til SFO øker. Legevakt-tilbudet og kommunale fastleger i Kvernevik, bomiljø utenfor sykehjem med omsorg+, blir også styrket. Jeg er også veldig glad for styrkingen av ICORN og Fribynettverket. Ytringsfrihet er under press overalt, og dette arbeidet har aldri vært viktigere.

Dag Mossige

På spørsmål om hvordan Arbeiderpartiet forholder seg til at behovet for heldøgnsplasser i 2014 vil være det dobbelte av i dag og at utsiktene for å skaffe nok bemanning, er satsingen på heltidskultur det viktigste grepet.

– Får vi folk til å jobbe heltid, kan det avlaste krisen. Hvis de som jobber 60 til å jobbe 80, og de som jobber 80 til å jobbe 100 prosent, vil det hjelpe mye. Husassistenter kan også frigjøre helsefagarbeidernes tid. Ordninger som omsorg+, hvor eldre kan bo for seg selv, men med døgnvakt og hjemmetjeneste, vil være en god ordning.

Den største positive overraskelsen er det betraktelige tilskuddet til kommunale boliger.

– Dette var nytt for oss. Han legger inn 400 millioner, det er en betydelig satsing som jeg i utgangspunktet er veldig positiv til. Med det gjør han jobben vår mye enklere, sier Mossige.

Høyre: – Jeg blir sint

Leder i Stavanger Høyre, Sissel Knutsen Hegdal, ser langt mørkere på framtidsutsiktene Vareide presenterte.

– Jeg er bekymret og ser mange mørke skyer i horisonten. Det blir uten tvil en veldig krevende øvelse å jobbe med dette budsjettet. Det blir enda viktigere å prioritere de som virkelig må prioriteres som er: barn, unge og eldre. Vi skal sørge for at kjernetilbudene kommunen står for, har høy kvalitet, sier Høyres ordførerkandidat.

Stavanger Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal skal tale under Høyres landsmøte i helgen.

Regjeringens kutt i støtte til investering gjennom Husbanken og økning av grunnrenteskatten, gjør Hegdal forbannet. Hun mener staten spiller kommunen dårligere.

– Når vi får framlagt et statsbudsjett som overhodet ikke setter oss i en posisjon til å levere kjernetjenestene, blir jeg rett og slett sint. Regjeringen tar fra oss inntektene fra Lyse og sentraliserer midlene. Handlingsrommet og fleksibiliteten vi kunne hatt til å gå inn og styrke kjernetjenestene, blir mindre. Da spiller de oss dårlige og setter oss i en posisjon hvor vi må prioritere knallhardt.

Høyres ambisjoner om å realisere en demenslandsby blir en større utfordring med de gjeldende forutsetningene.

– Skal vi gjøre det alene, kun i kommunal regi med mange andre samtidige behov, er det ekstremt utfordrende. Men vi skal møte behovet. Vi jobber for at det skal være et tilbud når du blir eldre og ikke kan bo hjemme. Det er viktig å ta i bruk velferdsteknologi og ta imot frivillighet og private aktører. Alt må ikke være kommunalt, sier hun.

SV: Strebe etter å være en seriøs og god arbeidsgiver

SV-leder Eirik Faret Sakariassen synes mange gode grep blir gjort i Vareides budsjettforslag.

– Jeg er veldig glad for at alle de politiske sakene vi har vedtatt de siste årene, ligger fast. Vi er veldig glad for styrkingen av helsesykepleiere i Stavanger og det er veldig lurt grep å kjøpe flere kommunale boliger. Vi har en kø som vi er nødt til å gjøre noe med. At det blir satt av så mye midler til det, er et veldig positivt utgangspunkt.

SV-politiker og leder i utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen, forteller at han er stolt av Stavangerbarnehagen.

Heltidskultur og økt grunnbemanning i helse og velferdssektoren peker Sakariassen på som viktige grep for å håndtere de varslede utfordringene.

– Dette er et felt hvor mange jobber ufrivillig deltid. Å øke stillingsprosenten og grunnbemanningen er gode grep. Det vil sørge for at Stavanger kommune er en seriøs og god arbeidsgiver. Det koster mer, men skaper desto mer attraktivitet. Å jobbe på et sykehjem i Stavanger skal være bedre enn å jobbe på sykehjem andre steder fordi vi satser på å ansette heltid.

Venstre: Barn og unge skal ikke merke at det er krise

Venstre-leder Mette Vabø mener kommunedirektøren ikke snakket nok om kuttene i sin presentasjon.

– Det underlig av Vareide å si så lite om hvor han kutter. For oss er det viktig å satse på barn og unge, så vi er spente på å se om det er noen kutt der. Barn og unge er de siste som skal merke det hvis det er krise. Det er overraskelse at de ønsker å bruke 400 millioner på kommunale boliger. Altfor mange som bor i midlertidige boliger og det koster utrolig mye for kommunen.

Mette Vabø

Vabø mener regjeringens forslag til statsbudsjett viser manglende forståelse for kommunens betydning.

– Det er utrolig at vi har en regjering som velger å kutte investeringsstøtten nå med den utviklingen i demografi vi ser nå. Det viser at de absolutt ikke tar hensyn til kommunene. Hvis dette er noe som vedtas og blir etablert over langt tid, er jeg veldig bekymret for det.

Samarbeid med frivilligheten og andre kommuner, bør prioriteres, ifølge Vabø.

– Vi må satse på velferdsteknologi, sørge for at folk skal få bo hjemme så lenge som mulig og ha et godt samarbeid med frivilligheten. Vi bør gå i samarbeid med andre kommuner for å løse utfordringene. Det er det også et problem at regjeringen kutter mye fra frivilligheten sånn at de blir svakere økonomisk. Den kombinasjonen er ikke akkurat bra når det kommer til helse og velferd.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen