Stavanger

Advarer mot hipster-ghetto i Paradis

– Kan ikke eksperimentere med Stavangers indrefilet, mener Høyre-politiker Hard Olav Bastiansen.

– Hvis Stavanger skal ha et helt bilfritt miljø, betyr det i prinsippet at området vil bli bebodd av hipstere uten unger, med sparkesykkel som setter seg på toget til en eller annen arbeidsplass. Et bomiljø uten parkering og biler, vil bety at det blir et ensidig bomiljø og en ghettofisering av hipstere, sier Hard Olav Bastiansen (H) til RA.

Det ble i utgangspunktet foreslått av Stavanger-administrasjonen at gigantutbyggingen på Våland-siden av Hillevågsvatnet skal være helt bilfritt. Områdeplanen kan du lese mer om her.

Men spørsmålet om hvor store parkeringsmuligheter det skal være i det kommende bomiljøet, fordrer uenighet. Få parkeringsplasser er et grep for å oppnå at færre skal eie egen bil.

Paradis områdeplan

Mandag 4. oktober vedtok bydelsutvalget for Våland og Eiganes at alle boliger i Paradis «bør planlegges med mulighet for parkeringsplass». Forslaget ble fremmet av Hard Olav Bastiansen (H) på vegne av Høyre, Frp, FB og Venstre.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok 7. oktober å legge ut to alternativer til utbygging på Våland-siden av Hillevågsvatnet på høring: ett uten biltrafikk og ett med begrenset parkeringsdekning. Politikerne har vedtatt forslaget om bilfri Paradis-utbygging til høring, men vedtok også å få innspill på et alternativ med parkeringsplasser til begrenset biltrafikk.

Hard Olav Bastiansen (H) frykter at et bilfritt Paradis vil skape et hipster-mekka.

Hard Olav Bastiansen (H), Våland Eiganes bydelsutvalg

Hipster-påfunn

Et helt bilfritt Paradis er utelukkende attraktivt for en snever aldersgruppe, og Stavanger kan ikke bygge boliger kun for dem, mener han.

– Du har helt andre behov når du er ung, urban og «hip», enn om du har tre unger å levere i barnehagen før du kjører til jobb ute på Forus. Det er viktig at alle bomiljø i Stavanger er variert. Denne gruppen må gjerne få bolig uten mulighet for bil, men rent praktisk er et bilfritt bomiljø en henvendelse til en svært snever aldersgruppe. Vi kan ikke gjøre Paradis til en hipster-bydel. Det er ikke nok hipstere i Stavanger til å fylle det opp en gang.

Paradis

I planen begrunnes et bilfritt bomiljø med Stavangers klimaregnskap.

– Stavanger skal være klimanøytralt. Det betyr at man kobler klimautslipp med fossile biler. Om fem år er 90 prosent av bilene elektriske. Om ti år vil alle være elektriske. Isolert sett vil da bilkjøring ikke han noen betydning for klimaregnskapet, sier Bastiansen.

Å eksperimentere med å lage boliger uten parkering, og kanskje håpe at det går godt, er helt feil, ifølge Bastiansen.

– Vi bør prøve ut nye metoder, men vi kan ikke eksperimentere med Stavangers indrefilet. Paradis er en perle som skal være til nytte for hele byen. Man kan gjerne lage en bolig med 15 leiligheter uten mulighet for parkering, men det kan ikke være førende for hele området.

Bare sett starten på bildeling

Thomas Bendiksen (MDG), nestleder i bydelsutvalget for Våland og Eiganes, håper Bastiansen får rett i sin spådom om sparkesyklende, gående og bussende siddiser på vei inn og ut av Stavanger.

– Det er jo nettopp det vi ønsker med nullvekstmålet og klimaambisjonene vi har. Jeg opplever at planen legger opp til å benytte utearealene til å lage sosiale rom for at folk skal trives. For hvis Stavanger skal nå ambisjonene, er Stavanger forpliktet til å gjøre slike grep. Vi ønsker å legge til rette for et mangfoldig boligområde og ikke bare henvende oss til en type mennesker. Dette vil skjer i detaljreguleringen av planen, sier han

– Hvordan vil dere gjøre det?

– Tilbudet som etableres rundt og variasjon i både størrelse og prisklasse. På den måten henvender vi oss til mennesker i forskjellige livsfaser. Der er det forskjellige verktøy man kan benytte.

MDG-politiker Thomas Bendiksen vil ikke at det skal bygges parkeringsanlegg under Nytorget.

Siden Paradis er ubebodd og uten næringsaktører, er område et blankt ark og passende for å eksperimentere på. Bendiksen mener at det er langt bedre å gjøre slike tiltak i områder som fremdeles er ubebodde og uten næringsaktører. Kollektivdekningen som allerede er i Paradis, trekker han fram som en god forutsetning.

– Når det gjøres drastiske grep i eksisterende bolig- og næringsområder, forstår jeg at dette skaper støy, men hvis man velger å etablere seg i det kommende Paradis, vet man premissene på forhånd. Og noen vil kanskje foretrekke å bo der nettopp på grunn av inngrepene. Siden dette er et nytt område med blanke ark, mister ingen beboer og næringsaktør egen bilferdselen. Paradis er en god forsøkskanin på en ny politikk.

– Dette kan dreie seg om at gammel vane er vond å vende.

Bendiksen spår at fenomenet bildeling vil ha en mye større betydning i framtiden.

– Det handler ikke om at man ikke skal bruke bil i det hele tatt, men at ikke alle skal eie en eller to biler som står i ro store deler av døgnet. Vi burde heller dele på godene, og det legges jo opp til bildeleordning i planene. Vi har nok bare sett starten av hvilken betydning bildeling kommer til å ha for folks hverdag.


Mer fra Dagsavisen