Stavanger

Gir penger til medisinutdanning i Tromsø - Rogaland fortsatt valgt bort

- Det er svært uheldig at Ap og Sp har prøvd å gravlegge medisinutdanningen i Stavanger og samtidig oppretter nye plasser andre steder i landet.

Det sier Kjartan A. Lunde i Venstre til RA.

Torsdag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Her er det lagt inn 100 millioner kroner til 30 nye studieplasser i medisin.

Lunde synes det er oppsiktsvekkende at det gis penger til medisinutdanningen i Tromsø, mens Rogaland og UiS ikke får ha medisinutdanning.

– Det er svært uheldig at Ap og Sp har prøvd å gravlegge medisinutdanningen i Stavanger og samtidig oppretter nye plasser andre steder i landet. Denne regjeringen har i to omganger opprettet nye studieplasser innen medisin, men valgt bort Rogaland. Regjeringen fortsetter å sette Rogaland på pause, sier Lunde.


Når det opprettes flere studieplasser andre steder i landet, blir det vanskeligere å få belyst behovet for både nye studieplasser og nytt studium i Stavanger, mener lederen i Rogaland Venstre.

– Nytt studium på UiS vil hjelpe oss med å løse fastlegekrisen. Og det vil føre til at vi får flere leger som vil være i vårt fylke. Derfor er dette en viktig kamp for Venstre.

Rogaland har behov for flere leger. Lunde påpeker at mange av dem som utdannes bosetter og etablerer seg i nærheten av studiestedet.

– Det er helt klar at det bør etableres en medisinutdanning ved Universitet i Stavanger, avslutter Lunde.