Stavanger

Sval Energi kjøper: Avtaler verdt 13 milliarder kroner

Transaksjonene med Equinor inkluderer en andel på 19 prosent i Martin Linge-feltet og Equinors fulle andel i Ekofisk-området.

Sval Energi styrker sin posisjon på norsk sokkel ved å sluttføre de tidligere annonserte Martin Linge og Ekofisk-transaksjonene med Equinor og kjøpet av Suncor Energy Norge AS:

  • Avtalene med Equinor om kjøp av eierandeler i Martin Linge og Ekofisk-området ble sluttført 30. september, med ikrafttredelsesdato 1. januar 2022.
  • Kjøpet av Suncor Energy Norge AS ble avsluttet 30. september, med ikrafttredelsesdato 1. mars 2022.
  • Transaksjonene tilfører Svals produksjon rundt 34.000 fat oljeekvivalenter per dag.

– Vi er svært fornøyde med å ha gjennomført disse transaksjonene. Vi tilfører betydelig verdi til teamet og porteføljen vår. Sammen med våre nye kolleger og partnere ser vi nå fram til å skape ytterligere verdier fra våre eiendeler på norsk kontinentalsokkel, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval Energi i en pressemelding.

Oppkjøpet av Suncor Energy Norge AS gir ytterligere 30 prosent eierskap i det Sval-opererte Oda-feltet, 17,5 prosent eierskap i Fenja-feltet, og 8 ekstra lisenser. 16 ansatte fra Suncor slutter seg også til Sval Energi.

Transaksjonene med Equinor inkluderer en andel på 19 prosent i Martin Linge-feltet og Equinors fulle andel i Ekofisk-området. Avtalen inkluderer 7,6 prosent av Ekofisk-lisensene PL018, PL018B og PL275 (inkludert Ekofisk-, Eldfisk- og Embla-feltene), 6,6 prosent i Tor-enheten, og en eierandel på 18,5 prosent i Norpipe Oil AS, skriver Sval Energi i pressemeldingen.

---

Sval Energi:

  • Sval Energi er et privateid norsk energiselskap. Støttet av den ledende energiinvestoren HitecVision, har Sval Energi som mål å bli en betydelig aktør på norsk sokkel.
  • 170 ansatte
  • Hovedkontor i Stavanger, avdelingskontor i Oslo
  • Daglig produksjon på om lag 80.000 fat oljeekvivalenter
  • 16 produserende felt
  • Operatør for to produserende felt: Oda og Vale

---

Administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval Energi.