Stavanger

Flere kan få lavere SFO-kostnader

Nå har Stavanger kommune to ordninger for lavere SFO-pris.

En ny lokal ordning gjør at flere i Stavanger som har barn i skolefritidsordning kan få lavere pris. Dette betyr at Stavanger kommune har to ordninger for lavere pris i SFO. Det melder Stavanger kommune på sin nettside.

Lavere pris regnes ut fra hvilken ordning som er gunstigst for den som søker. Alle søknader som er sendt inn til skolåret 2022/2023 vil derfor bli vurdert på nytt.

En nasjonal ordning som sørger for at ingen familier skal betale mer enn maksimalt seks prosent av familiens samlede skattbare inntekt for en SFO-plass.

  • 100 prosent plass i SFO: Hvis familiens samlede skattbare inntekt er under 492.800 kroner, gis lavere pris.
  • 60 prosent plass i SFO: Hvis familiens samlede skattbare inntekt er under 347.233 kroner, gis lavere pris.
  • Samlet skattbar inntekt under 347.233 kroner gir lavere og lik pris for SFO 100 prosent plass og SFO 60 prosent plass.

Den lokale ordningen for Stavanger som ser på familiens samlede skattbare inntekt kombinert med antall voksne og antall barn under 18 år.

Antall barn under 18 år1 voksen2 voksne
1277.500435.000
2370.000522.000
3462.500695.000
4555.000700.000
5647.500780.000

Dersom lavere pris innvilges koster 100 % SFO-plass 794 kroner per måned og 60 % plass er gratis. Dersom søknaden om lavere pris blir innvilget, gjelder den for ett skoleår av gangen. Ved nytt skoleår 2023/2024 behandles søknaden på ny.