Stavanger

Trosser samarbeidspartiene: - Nekter å rive det gamle politikammeret

MDG, Rødt og SV går imot samarbeidspartiene og står fast på at de ikke vil være med på Nytorget-planene som ligger på bordet. - Vi er nødt til å finne en løsning uten å rive, og strekker gjerne ut en hånd til andre partier som er enig, sier trioen.

Partiene som styrer i Stavanger er Ap, FNB, Sp, MDG, SV og Rødt. I saken om hva som skal skje på Nytorget, er partiene uenige. MDG, Rødt og SV vil ikke rive det gamle politikammeret for å bygge Mediebyen og ny Metropolis for Ungdom og Fritid. MDG, SV og Rødt ønsker heller ikke underjordisk parkering for oppimot 300 biler.

– Vår politikk er at velfungerende bygninger skal brukes, ikke rives – som også er regjeringens og Høyre nasjonalt sin politikk. Det er trist at vi aldri har fått utredet en utvidelse av det som allerede står her. Vi kan gjerne bygge på toppen og utover, men vi er ikke med på rivning av det gamle politikammeret, sier Daria Maria Szymaniuk (MDG).

Sara Mauland (Rødt) mener det mest klimavennlige er å bruke eksisterende bygg, og gjerne ha nybygg i tre.

Slik kan Mediebyen Stavanger på Nytorget se ut. Utbygger jobber med å endre på fasadeuttrykket.

Vil fornye, men ikke rive

– Vi må slutte å tenke at alt kan rives på sentrumstomter. Sentrum skal ikke være et museum, men politikammeret er ikke bare en tomt. Vi er åpne for å diskutere løsninger, oppover og utover, så lenge vi ikke river og så lenge vi ikke skygger for parken som skal komme på torget, sier Mauland.

– Vi er tydelige på at vi ikke vil rive det gamle politikammeret, og at vi ikke vil ha underjordisk parkeringsanlegg. Med det premisset, er vi samtidig åpne for å diskutere løsninger, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

Trioen er klar på at de ikke er mot flere arbeidsplasser i sentrum eller fornying av Nytorget som har ligger brakk i årevis.

Vi er helt med på at noe må skje her, men det må være mulig å få en utredning og et alternativ hvor det som allerede står her tas inn i planene

—  Sara Mauland (Rødt)

– Vi er helt med på at noe må skje her, men det må være mulig å få en utredning og et alternativ hvor det som allerede står her tas inn i planene, sier Mauland.

– Å tenke klima i alt vi gjør, er viktig. Alle beslutninger vi politikere tar skal ikke føre til økt utslipp, men mindre. I dette prosjektet er klimakonsekvensene så store at vi ikke kan være med på det, sier Faret Sakariassen.

– Når det gjelder klima så må vi begynne å handle, ikke bare snakke. Skal Stavanger være en grønn spydspiss i Rogaland, så er det faktisk noe som forplikter, sier Szymaniuk.

– I Oslo har man gått bort fra å rive alle betongbygg. Tanken er gjenbruk, og bruke det som står der. Vi må tenke at eksisterende bebyggelse er en ressurs, sier Mauland.

Slik kan Mediebyen Stavanger på Nytorget bli. NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad har allerede signert leieavtale. I høst skal prosjektet behandles politisk.

Uenig med samarbeidspartiene: – Ikke skadelig

NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad har signert leiekontrakt om å flytte inn i Mediebyen på Nytorget. Men det opp til politikerne å gi grønt eller rødt lys til planene.

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Ap, er positiv til planene som foreligger.

– Mediebyen Stavanger er et enormt viktig byutviklingsprosjekt for Nytorget og byen. Vi ønsker et kunst og kulturtorg. Prosjektet vil hjelpe med å transformere Nytorget til et levende torg, sa Mossige til RA 19. august.

MDG, Rødt og SV er ikke redde for å tale sine egen samarbeidspartnere imot.

Faret Sakariassen understreker at Nytorget-planene ikke er omtalt i samarbeidsplattformen til Ap, FNB, Sp, SV, MDG og Rødt.

– Derfor er vi heller ikke forpliktet til å være enige. Vi har diskutert med samarbeidspartiene våre. Det gjorde vi først, men per nå er vi ikke enige. Vi ønsker er flertall for å bevare, og er villige til å samarbeide med andre i denne saken – spesielt våre egne samarbeidspartier, sier Faret Sakariassen.

– Vi snakker godt sammen, og vi har prøvd å få til noe innad. Vi kom hit, men ikke lenger. Derfor står vi her i dag, og strekker ut en hånd til alle partier som vil være med oss. Husk at det aldri er for sent å snu, sier Szymaniuk.

Trioen tror ikke uenigheten er skadelig for samarbeidet med Ap, FNB og Sp.

– Nei, uenighet er helt naturlig, sier Szymaniuk.

– Det er valg om ett år. Da skal kortene fordeles på nytt. Det er viktig at folk vet hvor de ulike partiene står, sier Faret Sakariassen.

Mossige: – Dette tar MDG, SV og Rødt ikke innover seg

Ap-gruppeleder Dag Mossige (Ap) er ikke opprørt over at samarbeidspartiene ikke kan stå på samme side i Nytorget-saken. Samtidig understreker han heller ikke Ap har endelig konkludert i saken.

Mossige mener MDG, SV og Rødt tar det som en selvfølge at det å bruke eksisterende bygg er det mest klimavennlige.

– Jeg er uenig i klimaargumentene, sier Mossige og utdyper:

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, ønsker å gi kommunene vetorett ved etablering av privatskoler.

– Sentrumsplanen sier vi skal legge til rette for flere arbeidsplasser i sentrum. Et nybygg legger mer til rette for dette. Vi får utnyttet arealet, få flere arbeidsplasser og samtidig får vi et moderne klimavennlig bygg. Fagfolkene er ikke enige om det er rivning eller bruke eksisterende bygg som er mest klimavennlig. Det er ikke sikkert at klimaavtrykket blir mindre dersom man bruker en gammel betongbygning, sier Mossige.

Ap-toppen er heller ikke med på at et underjordisk parkeringsanlegg er dårlig for miljøet.

– Dette er ikke bare snakk om 300 nye parkeringsplasser. Det handler om å flytte de eksiterende parkeringsplassene i området inn under jorden. Boligene i området har rett på soneparkering. Dersom parkeringen som er nå forsvinner, vil de legge ekstra press på parkeringen ellers. Dette tar ikke MDG, SV og Rødt helt innover seg, sier Mossige.

Nyeste fra Dagsavisen.no: