Stavanger

Vil ikke presse på for studentboliger

Høyre ønsket at ordføreren skulle legge press på statsråd for å få gang på byggingen av flere studentboliger. Det vil ikke den fungerende ordføreren.

Tidligere denne måneden skrev RA om Høyres Sissel Knutsen Hegdal som har fått nok at ventetiden på bygging av nye studentboliger på Ullandhaug. Statsbygg har behandlet byggesøknad for nye studentboliger i fem måneder.

Årsaken til behandlingstiden er at Statsbygg vurderer hvorvidt det vil være mer hensiktsmessig å bygge på nabotomten. SIS har bedt om å få bygge på tomten U13, mens Statsbygg ønsker å avdekke mulighetene ved bruk av tomt U12.

Høyres Knutsen Hegdal stilte spørsmål til kommunalutvalget, og ba ordføreren være med på å rette skriftlig henvendelse til ansvarlig statsråd og påpeke at det er uakseptabelt at Statsbygg har brukt over fem måneder på å vurdere bygging på egen tomt.

Tirsdag denne uken fikk Høyre svar fra fungerende ordfører Dagny S. Hausken (Sp).

Ordføreren: – Godt nok

Ordføreren konkluderer med at det ikke er naturlig at ordførere kontakter Ola Borten Moe (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister.

«I år er det primært to ting som gir en kraftig midlertidig pågang på det private leiemarkedet: Ekstraordinær bosetting av flyktninger fra Ukraina og avvikling av ONS i slutten av august. Når ONS er over, forventes det økt tilgang på private utleieenheter», skriver Hausken i svaret.

Hun skriver videre at den akutte situasjonen på studentboliger ikke vil avhjelpes av kortere saksbehandlingstid hos Statsbygg.

Hausken poengterer også at samarbeidspartiene jobber aktivt for å sikre alle studenter en trygg og god bolig, og at det i HØP (Handling- og økonomiplan 2022-2025) er vedtatt at Stavanger kommune, ved Stavanger Utvikling KF erverver to tomter langs østre havn fra Stavangerregionen havn IKS med mål om å bygge studentboliger.

Varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

Høyre: – Holder ikke

Sissel Knutsen Hegdal i Høyre er ikke imponert over svaret.

– Det er oppsiktsvekkende at ordføreren ikke ønsker å kjempe for Stavanger sine interesser når staten drar beina etter seg! Vi trenger en ordfører som gir tydelig beskjed til regjeringen – om at her må de få farten opp – så vi kan begynne å bygge studentboliger i morgen. Istedenfor får vi til svar; at flertallet er fornøyde med seg selv og alt de gjør. Det holder ikke, sier hun til RA

Dersom Stavanger skal være en attraktiv studentby, må byen bygge studentbyen på studentenes premisser og holde byggetempoet oppe, mener Knutsen Hegdal.

– Da må ordføreren lytter til studentorganisasjonene og bruker sin posisjon på vegne av byens innbyggere og studenter til å legge press på regjeringen, sier hun.

Knutsen Hegdal vil nå bringe saken til Stortinget, via Høyres representanter på rogalandsbenken.

– Vi vil be en av Høyres representanter om å ta dette opp i et skriftlig spørsmål. Her må regjeringen svare – det er de som styrer statsbygg. Enten det er statsråd for høyere utdanning Borten Moe, eller statsråd for kommunal og distrikt Gjeldsvik, så skal vi komme til bunns i dette, sier Høyres ordførerkandidat i Stavanger.

Sissel Knutsen Hegdal

SIS: – Vil helst bygge i dag

Elisabeth Faret, direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger, har tidligere sagt til RA at de ønsker å bygge mellom 400 til 500 nye campusnære boliger i Stavanger. Samskipnaden avventer avklaring fra Statsbygg, som er grunneier til tomten SIS ønsker seg. Den avklaringen har som nevnt tatt over fem måneder.

SIS bekrefter at det allerede er gjennomført utredning av tilgjengelige tomter.

– Statsbygg har uttalt at de må utrede. Vi har utredet to ganger, så det skjønner jeg ikke helt. Vi vil helst begynne å bygge i dag, sa Faret til RA 9. august.

Statsbygg har tidligere kommentert hvorfor utredningen har tatt så lang tid. 9. august svarte kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim følgende:

– Faktumet er at vi eier denne tomten og leier ut til universitetet. SIS har hatt en dialog med kommunen, uten at vi som grunneier var med, hvor de kom til at det var en god idé å bygge ut på tomten U13. I forhold til campus og områdeplanen, må vi vurdere hva som er mest hensiktsmessig for våre brukere også på sikt. Vi er ikke enig i at U12-tomten ikke egner seg.

Njaa Aschim sier Statsbygg ikke har vært involvert så lenge som fem måneder.

– Vi ble ikke trukket inn før senere, så det antallet måneder stemmer ikke helt. Men vi er, på lik linje med alle andre, opptatt av å komme til en beslutning. Vi vil ta et valg som også holder seg for framtiden. Dette vil det komme en avgjørelse på snart, så vi regner med å få avsluttet saken, sier hun.

Elisabeth Faret

Nyeste fra Dagsavisen.no: