Stavanger

Mangler HC-toaletter: Kommunen risikerer dagbøter

Nesten tre år etter at han klaget inn Stavanger kommune for Diskrimineringsnemnda, må kommunen nå utbedre handikapptoaletter i kommunen. Marco Nymark er fornøyd, men det er fortsatt flere toaletter som ikke holder mål, påpeker han.

For tre år siden satt Marco Nymark og koste seg ved Badedammen i Stavanger. Da han måtte på do, var det umulig å benytte seg av de offentlige toalettene for gående ved badeplassen. I sin elektriske rullestol måtte han kjøre opp til en bensinstasjon på Storhaug.

– Slik går ikke. Jeg liker å være ute med venner. Hvorfor skal jeg måtte rulle halve byen for å gå på do. Byen skal være for alle, sier Nymark til RA.

Han klaget Stavanger kommune inn for Diskrimineringsnemnda. Etter langs behandlingstid, kom vedtaket 9. mai i år. Nemnda pålegger kommunen å utbedre og bygge universelt utformet toaletter ved badeplassene Godalen og Badedammen. Fristen for å få dette på plass er 1. desember. Er handikaptoalettene ikke på plass innen da, venter det dagbøter på 2000 kroner hver virkedag – inkludert lørdager.

Nymark er glad at kommunen må ordne opp.

– Det tok tid å få vedtaket, men nå er det her. Det er flott, men det finnes andre steder også som mangler universell utforming. Kommunen er lagt fra i mål, poengterer Nymark.

TV Vest omtalte mangelen på handikaptoaletter ved Badedammen i september 2021. I innslaget sa kommunen at det er 17 offentlige toaletter som ikke har universal utforming.

– Jeg skulle gjerne har reist rundt og klagd inne disse stedene også, men jeg har ikke kapasitet eller mulighet til å rulle rundt alle steder, sier Nymark.

Diskrimineringsnemnda: – Tilgjengelig for alle

Direktør for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishantha sier at nemnda har lagt vekt på at Badedammen og Godalen er svært populære badeplasser.

– Da er det viktig at disse badeplassene er tilgjengelig for alle, sier han til RA.

Vedtaket fra nemnda gjelder kun utbedring av Badedammen og Godalen, da det kun var disse som var omfattet av klagen. Stavanger kommune har selv uttalt at det er 17 offentlige toaletter som ikke er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Diskrimineringsnemnda kommer ikke til å følge opp mangler med andre toaletter utover Badedammen og Godalen.

– Vi er et klageorgan og kommer vi ikke til å se på dem nå. Vi tar kun stilling til saker som klages inn. Men dersom noen klager inn andre steder, så vil vi naturlig nok se på saken, sier Nishantha.

Offentlige rom som ikke er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse er et generelt problem i hele landet, sier Nishantha.

– Vi ser nok bare toppen av isfjellet.

Badedammen er utbedret

Stavanger kommune poengterer at de ønsker å gjøre offentlige toaletter i kommunen tilgjengelig for alle.

Toalettet i Badedammen er allerede oppgradert, forteller Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune. Området er oppgradert med servicebygg.

Kommunen har bygget HC-toalett i Badedammen. Nå må Godalen utbedres, eller venter det dagbøter fra 1. desember på 2000 kroner dagen.

Men ifølge Nymark mangler det nye toalettet i Badedammen automatisk døråpner.

– Det er en vesentlig mangel. Døren er veldig tung, sier Nymark.

– Jeg har ikke vært der selv. Dette må vi sjekke ut. Jeg håper det er en enkel sak å fikse, kommenterer Hirth.

Det har kommet HC-toalett i Badedammen, men døren er fortsatt for tung å åpne.

Ingenting er foreløpig gjort i Godalen.

– Vi må se hvor raskt vi kan klare å løse situasjonen i Godalen. Nemnda har gitt oss en romslig frist. Vi skal være godt i gang når desember kommer, sier Erik Thorsen Hirth i eiendomsavdelingen i Stavanger kommune.

Som sier følgende om dagbøtene som kan komme:

– Denne gangen var det vi som fikk en lærepenge. Det er egentlig litt ergerlig. Selv synes jeg at kommunen er flinke til å tenke på alle grupper. Vi er flinke på universell utforming på skoler, barnehager og sykehjem. Her skal de fleste komme inn og være deltakende. Bygg ved badeplasser må vi bli bedre på, sier Hirth til RA.

Godalen må få HC-toaletter før 1. desember i år, ellers får Stavanger kommune dagbøter på 2000 kroner dagen.

Har egentlig ikke penger

Å oppgradere eller bygge toaletter med universal utforming koster mellom 200.000-500.000 kroner.

– Prisen kommer an på hvor mye som må gjøres. Må vi ned med vegger? Må vi sette opp et nytt bygg? Må det nye ledninger i bakken?

I utgangspunktet har ikke kommunen penger til dette, forteller Hirth.

– Det betyr at vi må omdisponere midlene, som igjen betyr at vi må gjøre mindre av noe annet. Hadde vi vært en mindre kommune.

At det er 17 offentlige toaletter som må utbedres, som kommunen tidligere har uttalt, har ikke Hirth oversikt over.

– Kommunen må uansett sette opp en prioriteringsliste. Jeg kan tenke meg at vi også kommer til å se på situasjonen på Vaulen, sier Hirth.

Nymark håper kommunen utbedrer flere steder raskt.

– Vi blir jo fort glemt, vi i rullestol. Alt jeg vil er å være normal. Gjøre de tingene alle andre gjør. Jeg kjemper jo denne kampen for alle. Kanskje er det du eller noen du kjenner som havner i rullestol i morgen, sier han.

Kommunen er kun pålagt å utbedre Badedammen og Godalen, men kommunen vil også se på mulige utbedringer på Vaulen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: