Stavanger

Nærings- og miljøvernsjefen er fornøyde, men er du det?

Stavanger har fått sin egen havbruksplan. Nå vil kommunen høre din mening.

Næringssjef Anne Woie og miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune.

Som første storby i Norge har Stavanger laget en egen havbruksplan. Kanskje naturlig ettersom Stavanger har en betydelig produksjon og leverandørindustri innenfor havbruk.

Stavanger var blant de 20 kommunene med høyest verdiskaping innen sjømatnæringen i 2020, ifølge Menon.

I Rogaland bidro næringen med cirka ni milliarder kroner i verdiskaping, og rundt 7400 sysselsatte tilknyttet næringen. Leverandørene sto for over 30 prosent av de sysselsatte.

Næringssjef Anne Woie og miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus er svært fornøyde med den nye havbruksplanen som nå er sendt ut på høring.

– Dette er en plan som viser hvordan vi kan nå flere av målene vi har satt oss innen både klima og næring, sier næringssjef Anne Woie.

– Stavanger er i en særstilling blant storbyene, og havbruk vil bli enda viktigere i årene som kommer. Derfor er det viktig at vi finner den rette balansen mellom de ambisiøse klimamålene våre og det grønne skiftet, sier klima- og miljøsjef Jane Aalhus.

Temaplanen for havbruk er utarbeidet i samarbeid mellom kommunes klima- og miljøavdeling og næringsavdelingen, melder kommunen i en pressemelding.

Målet med planarbeidet er å finne løsninger som både sikrer et godt kystmiljø og baner vei for et mangfoldig næringsliv.

Fram til 20. juni kan du komme med din mening.

Her kan du lese hele planen.