Stavanger

Den nye sjefen i Madlaleiren er på plass

Kommandør Frode Erling Staurset har nå overtatt kommandoen ved KNM Harald Haarfagre etter Ronny Kristoffersen under en seremoni i Madlaleiren.

Lederskifte i Madlaleiren. Ronny Kristoffersen (t.v.) takker av som sjef i Madlaleiren og overlater ansvaret til Frode Staurset.

Sjefsskiftet ble gjennomført fredag formiddag med avdelingsoppstilling og inviterte sivile og militære gjester, opplyser KNM Harald Haarfagre i en pressemelding.

Kommandør Frode Staurset takket for tilliten til å få lede en avdeling med lange og solide tradisjoner, og som både er synlig som garnison og utdanningssted:

– KNM Harald Haarfagre er en stor og viktig avdeling, ikke bare for Sjøforsvaret og Luftforsvaret, men i Forsvaret generelt. Avdelingen har en stor oppgaveportefølje.

Avtroppende sjef, Ronny Kristoffersen, ble takket av med gode skussmål.

Ordføreren: – Stolte over Madlaleiren

Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) var også tilstede under seremonien i Madlaleiren fredag.

– Stavanger er stolte over Madlaleiren og KNM Harald Haarfagre, sa ordføreren.

Hun la videre vekt på den viktige rollen avdelingen har hatt i byen gjennom mange tiår og roste det tette samarbeidet og kommunikasjonen kommunen og avdelingen har hatt gjennom pandemien.

---

FAKTA KNM Harald Haafagre (Madlaleiren)

  • Utdanner cirka 3500 rekrutter årlig, som fordeles til Sjøforsvaret og Luftforsvaret, der 600-1000 rekrutter er fordelt på 8 ukers rekruttskole fire ganger per år. Herav cirka 3300 ordinære rekrutter og 200 lærlinger. Kvinneandelen varierer rundt 40 %. Antall rekrutter antas å øke i kommende år.
  • Har cirka 200 militære og sivilt ansatte (ansatte fra eksterne avdelinger i Madlaleiren er ikke medregnet)
  • 200 vernepliktige avdelingssoldater (fast stasjonerte)
  • NATO-personell har hatt inntil 30.000 overnattingsdøgn årlig i Madlaleiren.

---