Stavanger

Trehusstrid på Storhaug: Frykter utbyggere trekker seg ut av Stavanger

Mats Danielsen mener Sandnes har tatt over Rettedal-ånden. - Risikerer at utbyggere ikke tør å satse i Stavanger.

Bevare trehus på Storhaug eller bygge nytt var hett tema da flertallet i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) sa nei til utbygger-prosjekt i Harald Hårfagres gate torsdag. Politikerne sier nei til slik prosjektet ser ut nå, men utbygger står fritt til å utarbeide og komme med nytt forslag.

Utbygger ønsker å bygge hotell med restaurant og kafé i Harald Hårfagres gate på Kjelvene på Storhaug. Det er Jan Olav Knudsens SVG 1 AS, som igjen eies av Westbo Holding AS, som står bak prosjektet.

Flere politikere tok til orde for at byggehøyde et problem – samt at utbygger ønsker å rive to trehus. De to trehusene ligger i Spilderhauggata 1 og 3, på hjørnet ved Nevlands Bil og Karosseri.

Det heteste tema i debatten handlet om trehus.

– Mer imøtekommende i Sandnes

– Jeg kjenner ofte at jeg blir forfjamset når vi diskuterer trehus. Det viktigste prinsippet er om man skal skape bolig og næring i sentrumsnære områder, eller beskytte trehus for enhver pris. Om ikke disse to husene kan rives, blir jeg bekymret for mange av de andre falleferdige trehusene som bare blir stående tomme. Jeg frykter at utbyggere trekker seg ut av Stavanger, fordi det ikke er forutsigbart nok til å drive med eiendomsutvikling i denne byen. Jeg frykter det skjer dersom vi sender denne saken tilbake igjen, sa Mats Danielsen (FrP) under møtet.

Danielsen utdyper overfor RA.

– I denne saken har utbygger brukt tre millioner kroner det siste året for å «fikse» det politikerne sa nei til da. Så får de nei igjen. Dersom de skal bruke masse tid og penger, og bare få nei, så vil det gå til andre kommuner. Sandnes, blant annet, er mye mer imøtekommende. Her risikerer vi å tape for Sandnes, sier Danielsen til RA.

Mats Danielsen (Frp) mener Rettedal-ånden nå finnes i Sandnes, ikke Stavanger. Danielsen er bekymret over viljen til å verne trehus over utvikling i trehusbebyggelsen i Stavanger.

– Rettedal-ånden finnes i Sandnes

– En fellesnevner i saker som sendes tilbake er at utbygger blir bedt om å forbedre noe. Når det er gjort. Når de kommer tilbake, så blir prosjekter tilbakesendt igjen. Dette kan bli et stort problem. Signaler jeg har fått er at utbyggere ønsker å trekke seg ut og satse i andre kommuner.

– Rettedal-ånden, som Stavanger var kjent for, finnes nå i Sandnes. Det er veldig bra for Sandnes. Det er ikke bra for konkurransesituasjonen til Stavanger.

Danielsen mener at å beskytte trehusbebyggelsen i Stavanger har blitt en slags «religion» for politikere i Stavanger.

– Vi skal ta vare på det særegne, som Gamle Stavanger. Men vi kan ikke stoppe utviklingen. Dersom vi ikke skal kunne rive to falleferdige hus, så er jeg bekymret for utviklingen i trehusområdene. Da kommer ingen til å tørre å satse. Vi ser allerede de siste par årene at det er færre prosjekter som kommer inn, sier Danielsen.

Utbyggerne ønsker å rive de to sveitserhusene til høyre foran i Spilderhauggata.

Vil bevare Storhaug-uttrykket

Under debatten tok flere til orde for å bevare trehusene.

– Forslaget nå er for høyt og for massivt i dette området. Det er viktig å ta vare på trehusene som er foreslått revet. Det handler om å ivareta identiteten i området. Trehusene er under konstant press, sa Bjarte Espeland Horpestad (V).

– Skal man ta ett og to trehus gang på gang, så er det lite igjen av det opprinnelige Storhaug-uttrykket, sa Cille Ihle (H).

Ihle fremmet først et forslag om å justere opp på høyden for å bevare trehusene, som et kompromiss for imøtekomme utbyggerne. Dette forslaget ble trukket før avstemmingen.

Både MDG ved Thomas Bendiksen og Anders Fjelland Bentsen fra Ap tok ordet for å bevare trehusene.

– Vi er fortsatt ikke i mål. Ap vil bevare trehusene. Vi er for å tilbakesende forslaget og få et forslag som er mer tilpasset byrommet, sa Fjelland Bentsen.

FNB: – Område som skriker etter oppgradering

Utvalgsleder Frode Myrhol (FNB) sier at hans parti er klar for å gi planene grønt lys.

– Vi behandlet saken for cirka ett år siden. Man har brukt ett år på å bearbeide planene. FNB vil ikke at utbygger skal bruke enda mer tid på dette. Det er vanskelig å være utbygger i Stavanger når en opplever denne type ting hver gang det er et trehus involvert, sa Myrhol og fortsatte:

– Dette er et godt prosjekt. Store kvalitet kontra slik det ser ut i dag. Dette er et ganske falleferdig område som virkelig trenger nivåheving. Et kvartal som skriker etter oppgradering.

Myrhol sa at det er trist dersom det ender med at prosjektet ikke er gjennomførbart på grunn av to trehus som ikke er vernet.

Myrhol kom også med et stikk til alle trehus-beskytterne som fortalte at de brenner for trehusbebyggelsen.

– Jeg bør nok ikke si det, men når mange sier de brenner for trehus, tenker jeg at vi kanskje heller skulle brenne trehus. Men det sa jeg altså ikke, spøkte Myrhol.

Nyeste fra Dagsavisen.no: