Stavanger

Sykefraværet øker mest i landet

En økning på 9,1 prosent fra 2. kvartal i fjor i Rogaland er høyest i landet, og det er innenfor olje og gass fraværet øker mest.

Legemeldt sykefravær i Rogaland gikk opp med 9,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2020. Alle fylker og regioner i Norge hadde en økning i 2. kvartal, men selv om Rogaland var fylket med den største økningen, er det kun Oslo (4,1%) som har et lavere sykefravær enn Rogaland, opplyser Nav Rogaland.

– Rogaland og Oslo har fortsatt det laveste legemeldte sykefraværet i landet, sier seniorrådgiver i Nav Rogaland, Gustav Svane.

Rådgiver i Nav Rogaland, Gustav Svane.

Økt fravær i olje og gass

Nav-Svane opplyser videre at det er innen for olje- og gassektoren at fraværet øker mest.

Her viser de ferske tallene en økning på hele 17, 2 prosent i Rogaland sammenlignet med fraværet i 2. kvartal 2020.

– I Rogaland skiller olje- og gassektoren seg ut med en oppgang på sykefraværet med 17,2 prosent. Rogaland har vesentlig flere ansatte innenfor denne næringsgruppen i forhold til andre fylker i Norge. Det kan være med på å forklare hvorfor fylket har litt høyre økning enn resten av landet, sier Svane.

Helsesektoren har mest fravær

Helse- og sosialtjenester er næringsgruppen hvor sykefraværet er høyest med 7,8 prosent.

Undervisning og transport og lagring følger på plassene bak med henholdsvis 5,4 prosent og 5,0 prosent.

– Helse- og sosialtjenester skiller seg ut med å et vesentlig høyere sykefravær enn de andre næringsgruppene. Det er ingen ny trend, men sykefraværet er i 2. kvartal høyere sammenlignet med samme kvartal de siste årene, sier Gustav Svane.

Høyest i Nord-Rogaland

Geografisk sett er det nord i fylket en finner kommunene med høyst legemeldt sykefravær i Rogaland. Det er Sauda med 5,6 prosent, og Haugesund og Karmøy med 5,5 prosent. Lavest sykefravær har Hjelmeland med 3,5 prosent.

– Av de mest befolkningsrike kommunene i fylket, har Karmøy og Haugesund tradisjonelt sett hatt høyere sykefravær enn kommunene det er naturlig å sammenligne dem med, sier Svane.

Noen kommuner i Rogaland sitt legemeldte sykefravær:

 • Stavanger: 4,4%
 • Sandnes: 4,9%
 • Sola: 4,6%
 • Hå: 5,0%
 • Time: 4,5%
 • Klepp: 5,3%
 • Gjesdal: 4,9%
 • Eigersund: 4,8%
 • Haugesund: 5,5%
 • Karmøy: 5,5%

Dette er årsakene til fraværet

De to største diagnosegruppene, muskel-/ og skjelettlidelser og psykiske lidelser, utgjør henholdsvis 35,4 prosent og 23,1 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i 2. kvartal.

Slik fordeler sykefraværet seg mellom de ulike diagnosegruppene:

 • Allment og uspesifisert: 6,6%
 • Sykdom i fordøyelsesorganene: 4,5%
 • Hjerte og karsykdommer: 3,3%
 • Muskel-/skjelettlidelser: 35,4%
 • Sykdommer i nervesystemet: 6,1%
 • Psykiske lidelser: 23,1%
 • Sykdommer i luftveiene: 5,7%
 • Svangerskapssykdommer: 6,7%
 • Andre lidelser: 8,5%
 • Ukjent: 0,2%Nyeste fra Dagsavisen.no: