Stavanger

Parkeringsforvirring i Stavanger

På Stavanger Parkering sin app står det at den skal opphøre 1.juli, men det er fremdeles mulig å starte parkering noe som kan føre til forvirring. Det har også vært et problem at noen har fått to faktura på ubetalte parkeringer.

Christian Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering er glad for at det er færre som ikke får til å betale på grunn av alle mulighetene.

– Appen fungerer fremdeles fordi leverandøren ikke har tatt den av. Dersom du har brukt denne er det fortsatt en gyldig parkering og du får betalt, men vi vil sakte, men sikkert fase den ut, forteller daglig leder i Stavanger Parkering Christian Tønnevold.

(Oppdatering: Etter artikkelen ble skrevet har muligheten for å bestille parkering i appen blitt tatt bort)

Det er flere grunner til at appen skal avvikles. For det første fungerer den bare i Stavanger. Apper som EasyPark kan man bruke i hele landet. Det er også en utfordring for dem som jobber i Stavanger Parkering å opprettholde den:

– Det er veldig ressurskrevende for et lite selskap som oss å ha en sånn app. Vi får mange spørsmål vi ikke kan svare på, og betalingsutfordringer. Framfor alt skjer det en rivende utvikling på det tekniske området, og vi klarer rett og slett ikke å henge med i svingene, sier Tønnevold.

Disse meldingene møter deg om du går inn på Stavanger Parkering sin app, men det er fremdeles mulig å starte parkering.

Flere løsninger

Tønnevold forteller at Stavanger Parkering vil tilby flere løsninger etter hvert, slik at man har andre alternativer enn EasyPark og fysisk automat når man skal stå på gateparkering.

Dersom man skal stå i parkeringshus anbefaler Tønnevold at man aktiverer kameraparkering i EasyPark slik at et kamera kan kjenne igjen skiltnummeret.

– Da trenger man ikke å tenke på parkering da dette går automatisk.

Man kan også registrere seg som kunde på deres nettsider med noe som heter Betal per parkering. Hvor man også kan kjøre sømløst inn og ut av parkeringshusene.

To faktura

Et annet forvirringsmoment som har oppstått i det siste, er at noen har mottatt to fakturaer på ikke betalt parkering i stedet for én.

– Det er rett og slett en datafeil. Det er beklagelig, og vi skal sjekke opp i hva som har skjedd, sier Tønnevold.

Dersom man får to faktura skal man kaste disse, og man vil bli tilsendt en ny faktura om man ikke har betalt for parkering.

Dette kan ha skjedd i forbindelse med det nye betalingssystemet hvor man får 48 timer på å betale en ubetalt parkering. Dersom du ikke gjør det heller, får man en faktura i posten på det beløpet man skulle ha betalt, i tillegg til et utsendelsesgebyr på 39 kr. Man får ikke en bot på 600 kr slik man gjorde før.

– Det er mer brukervennlig, og vi slipper å ha trafikkbetjenter som sjekker om folk har betalt. Da kan vi fokusere innsatsen på veitrafikkloven og folk som står uheldig eller trafikkfarlig parkert, og det er en veldig viktig oppgave for å unngå ulykker, forteller Tønnevold.

------