Stavanger

Frykter at mange utsetter vaksineringen i sommer

Stavanger kommune har sendt ut de siste SMS-ene med tilbud om bestilling av time for vaksinering. Selv om de håper at så mange som mulig bestiller time, frykter de at flere vil prioritere sommerferie.

I uke 17 eller 18 starter forhåpentligvis massevaksineringen fra det nye vaksinesenteret i Forum Expo. Så langt er rundt 15 prosent av Stavangers befolkning vaksinert.

Stavanger — – Vi er i rute. I de eldste aldersgruppene er det høy vaksinedekning, og et stort antall innbyggere har takket ja til vaksinen. Nå håper vi at det blir tilfellet i de yngre gruppene også, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune. Hun er fornøyd med hvordan kommunen har håndtert den omfattende logistikken, og at det er høy grad av deltakelse av vaksinasjonstilbudet.

– Det er stor vilje. Innbyggerne synes det er godt det er deres tur, så oppslutningen i befolkningen har vært kjempegod. Vi vet at dette er veien ut av pandemien, sier Fosse til RA.

Likevel frykter hun at mange skal utsette vaksineringen på grunn av sommerferien.

– Vi ser at det skjer mange steder i landet. Vi håper ikke det skjer, men signalene tilsier at man sliter med å få tak i folk i fellesferien, sier direktøren.

Utsetter man for lenge risikerer man å ikke få første dose før langt ute i august.

Kommunen kan bruke kontaktlistene for restdoser, men Fosse forteller at de helst vil unngå å ringe til mange i løpet av en kveld.

– Vi er avhengig av å planlegge, men vi kan fortsatt bruke disse listene når det nærmer seg slutten på vakten, sier hun.

Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, synes vaksineringen av kommunens innbyggere har gått kjempebra til nå. Hele 25.800 personer har fått første dose.

Kan bli lang ventetid

Virksomhetsleder for vaksinetjenesten i Stavanger, Marianne Amdal, sier til RA at de siste innbyggerne i Stavanger fikk tilbud om å bestille time til vaksinering mandag. Det er hun godt fornøyd med.

– Nå håper vi at alle timene blir bestilt. Samfunnsoppdraget er at flest mulig skal vaksineres, så alle skal uansett få. Bestiller man ikke time fordi man er på ferie, må man bestille når man kommer hjem, sier hun og legger til at man har tilgang til siden hvor man booker vaksinering fra man har fått lenken på SMS.

Virksomhetslederen kan ikke svare på hvor lang ventetid det eventuelt vil bli til høsten, men minner om at selv om kapasiteten på vaksinesenteret er stor, er den begrenset.

– Det er mange faktorer som vil spille inn – blant annet tilgangen på vaksiner, og hvor mange som utsetter vaksineringen, sier Amdal.

– Forsinkelse på en uke eller to vil ikke være urealistisk, legger hun til.

– Hvis man blir tilbudt første vaksinedose i en annen kommune, kan man da ta den andre dosen i Stavanger?

– Ja, det kan man. Man kan bestille dose to på samme måte som dose én – gjennom lenken, men man må passe på at tidsintervallet mellom dosene blir riktig, sier Amdal.

Per i dag har FHI bestemt at tidsintervallet er tolv uker, men dette kan endres. Amdal oppfordrer innbyggerne til å følge med på tidsintervallet selv, men fraråder dem til å bestille time for dose to før det har gått tolv uker.

– Det fanges opp. Man er beskyttet opptil 15 uker, og innen tre uker, men det er ønskelig at flertallet av befolkningen får dose én før vi begynner med dose to, sier hun og forklarer at slik beskyttes alle.

De som tar første dose i Stavanger, får automatisk ny tid til dose to. Kommune-Norge benytter seg av forskjellige vaksiner, men det skal gå bra å kombinere to forskjellige.

– Vi har gjort det på helsepersonell, og det har gått fint, sier virksomhetslederen.

Stavanger kommune regner med at det vil være en del studenter som tar dosene i to forskjellige kommuner.

Leder for vaksinesenter Expo, Marianne Amdal, minner folk på å ta med ID med bilde når de møter opp til vaksinering.

Vil vaksinere 80 prosent

I vaksinesenteret i Forum Expo tilbys det ikke drop in-timer. Amdal forteller at grunnen til det er at folk selv kan bestille time for vaksinering, og de ser dermed ikke behovet. Hun mener kommunen er godt i gang med vaksineringen – også med å nå målet om å vaksinere 80 prosent av alle over 18 år.

– Da får vi god beskyttelse i samfunnet, sier hun.

– Foreløpig er det de som er født i 2003 og senere som har fått tilbud om vaksine – resten er under vurdering. For dem som er yngre enn 18 år, og som ikke er friske, er det fastleger og barneleger ved sykehuset som vurderer behovet for vaksine, legger virksomhetslederen til.

Hun synes også at befolkningen har vist stor vilje i vaksineringen til nå.

– Det går an å forstå at mange prioriterer å reise på ferie i stedet for å ta vaksine i sommer, men regjeringen har sagt at det er nødvendig at folk vaksineres gjennom sommeren også, sier Marianne Amdal og legger til at Stavanger kommune regner med å være ferdig med vaksineringen i oktober.