Stavanger

Barn på avlastning blir tapere i koronaen

Pårørende og barn i avlastningsboliger er blant taperne mens helsevesenet kjemper mot pandemien.