Stavanger

Skoler og barnehager på rødt nivå: Slik blir den nye hverdagen

Barnehager og skoler i Stavanger går over på rødt tiltaksnivå. Kommunen innfører derfor planleggingsdag for alle barnehager og skoler onsdag 14. april, fordi skifte i tiltaksnivå kommer svært raskt.

Vedtaket om rødt nivå gjelder fra torsdag 15. april til og med 30. april, men det blir altså planleggingsdager for alle barnehager og skoler onsdag 14. april.

Lenger ned i artikkelen forklarer skolesjefen og barnehagesjefen i Stavanger hva rødt nivå betyr.

Stavanger kommune har siste uken opplevd øking av smitte, smittetrykk 163 for uke 14, økende siste dager. I tillegg til aktuelle klynger har det også vært en øking av ukjent smitte som varierer mellom 10–15 prosent.

Det er stor spredning i alder blant de positive og det involverer mange barnefamilier. Dette har etter hvert involvert svært mange skoler, og flere barnehager. Mange klasser går i karantene og det medfører også veldig mange i ventekarantene.

Barnehagene og skolene vil være stengt for barn og elever i morgen, onsdag 14. april.

Skoler og barnehager vil gi info utover kvelden

Som følge av at det innføres rødt tiltaksnivå, vil det være begrensninger i åpningstider i barnehagene og i SFO, samt varierende oppmøtetidspunkt. Din barnehage og skole vil gi deg utfyllende informasjon i løpet av kvelden eller morgendagen.

Rødt tiltaksnivå i barnehager og skoler innebærer blant annet begrensning av kontaktpunkter og størrelser på grupper. Rødt nivå viser til barnehager og skoler sin trafikklysmodell. Denne beskriver hvilke smitteverntiltak skal følges. Les mer om hva rødt nivå innebærer i smitteveilederne her.

Dette betyr rødt nivå i barnehager

Barnehagesjef i Stavanger, Monica Buvig Stenseth, forklarer hva rødt nivå i barnehagene betyr for barn og foreldre.

– Den største endringen er at kohortene blir mindre. Tidligere har én avdeling vært én kohort, på rødt nivå deles avdelinger opp i mindre grupper. Grunnen til det er at barn skal ha færre kontakter, sier Buvig Stenseth.

Det åpnes for kohorter med litt flere barn dersom lokalene i barnehagen tillater det, forteller barnehagesjefen.

– Det er viktig at foreldre følger med på informasjonen som i dag og i morgen sendes ut til foreldrene, understreker Buvig Stenseth.

Hun forteller at barnehagene er godt forberedt på rødt nivå.

Her kan du lese Utdanningsdirektoratet sin smitteveileder for barnehager og skoler.

Dette betyr rødt nivå i skolen

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger ber også foreldre om å følge med på informasjonen skolene sender de neste dagene. Hva som gjelder fra og med torsdag varierer fra skole til skole.

– Kortversjonen på rødt nivå er at vi samler elevene i mindre grupper. Vi deler opp klassene om nødvendig, sier Pedersen til RA.

Det kan by på praktiske problemer. På ungdomstrinnet kan det bli noe hjemmeskole.

– 1. til 4. trinn prioriteres. De får et tilbud hver dag på skolen. I tillegg skal vi prioritere sårbare elever som trenger spesiell oppfølging, samt elever som har barn i samfunnskritiske jobber, sier Pedersen og fortsetter:

– På ungdomstrinnet har vi grupper på 5. trinn og oppover som har språkfag på tvers av gruppene sine. Bemanningen gjør at det fra 5. til 10. trinn kan bli noe hjemmeskole, digitalundervisning.

Pedersen sier skolene strekker seg så langt det lar seg gjør for å ha skoletilbud på skolen.

SFO: Kan bli begrenset åpningstider

Rødt nivå byr også på driftsmessige utfordringer på SFO, forteller skolesjefen.

– Foreldre må regne med at det er redusert åpningstid på SFO. Også her kan den konkrete løsningen variere fra skole til skole, og foreldre bes derfor om å følge med på informasjon som sendes ut.

Pedersen sier skolene er godt forberedt på rødt nivå, og følger Utdanningsdirektoratets smitteveileder.

Stavanger kommune anbefaler at barn og unge under 20 år i denne perioden reduserer aktivitetsnivået og ikke har mer enn 1 enten idrett- eller fritidsaktivitet og at organisasjonene i størst mulig grad forsøker ha faste grupper gjennom uken.

Videregående skoler i Stavanger på rødt nivå

Tirsdag kveld ble det bestemt at også videregående skoler i Stavanger kommune skal på rødt nivå, skriver Aftenbladet.

Jåttå videregående skole skriver på sin nettside at dette betyr at de fleste klassene bytter på å ha fysisk tilstedeværelse og digital undervisning.

Bergeland videregående skole opplyser om at blir det undervisningsfri onsdag, og eget opplegg med blanding av skole og digital undervisning fra torsdag.