Stavanger

Smitte ved nye skoler, sykehjem og barnehage mandag kveld

Mandag kveld ble det registrert mer smitte ved flere skoler, et sykehjem og en barnehage.

Ved Revheim skole er en elev i 10. trinn koronasmittet. 25 elever i klassen og fem lærere er satt i karantene.

– Vi har god kontroll på dette. Det er kun den ene klassen som er berørt, opplyser rektor Hege Hagland på Revheim i en pressemelding på Stavanger kommunes nettside.

Ved Sunde skole er en elev på første, femte og sjuende trinn smittet, ifølge rektor Geir Magerøy.

– Vi har gode rutiner

Elevene i klassene til de tre smittetilfellene, som er totalt 56 elever, er satt i karantene. I tillegg er ni ansatte satt i karantene.

– Vi har gode rutiner og siden alle har vært flinke til å overholde tiltakene på skolen blir karantenen avgrenset til de klassene som er direkte berørt, sier rektoren.

Han skryter av samarbeidet med foreldrene.

– Foreldregruppen møter tiltakene med stor forståelse, sier Magerøy.

Et barn er smittet i NLM-barnehagene avdeling Solheim. Testing av nærkontakter er i gang og alle i barnehagen har fått den informasjonen de skal ha, opplyser Stavanger kommune. Totalt er 18 barn og fem medarbeidere i karantene. 16 barn og fem medarbeidere er i ventekarantene.

Testet positivt på test nummer to

Ytterligere to elever ved Madlavoll skole har testet positivt for covid-19 mandag kveld.

En elev på sjette trinn testet positivt på test nummer to. Eleven har ikke vært på skolen siden hun ble satt i smittekarantene, og ingen flere blir satt i karantene på trinnet.

I tillegg har en elev på fjerde trinn testet positivt, men har ikke vært på skolen siden torsdag. Eleven har derimot to nærkontakter som har vært på skolen, og resten av klassen settes i ventekarantene og får hjemmeundervisning inntil de har testet negativt. Elevene trenger ikke å teste seg, og familiemedlemmer er ikke i karantene.

Smitte på Våland skole

En lærer på sjette trinn testet i helgen positivt for covid-19 ved Våland skole. Mandag testet en elev i sjette trinn også positivt. Den berørte klassen har vært i karantene, og har ikke vært på skolen på mandag. Som følge av dette er ytterligere to klasser satt i ventekarantene.

Til sammen er en klasse i smittekarantene, og to i ventekarantene.

– Alle berørte er informert per mail fra skolen, og deres nærkontakter må i ventekarantene, sier rektor Jorun Beate Fylkesnes.

Smitte på Boganes sykehjem

Mandag ettermiddag ble det kjent at en medarbeider ved Boganes sykehjem har testet positivt. To av de ansatte ved avdelingen er satt i karantene. Det er også to av beboerne.

– Dette behandler vi som en uavklart smittesituasjon, og tar alle nødvendige forholdsregler. Resten av den aktuelle avdelingen vil bli testet rutinemessig, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Den aktuelle avdelingen vil være stengt inntil videre. Pårørende er informert.

Totalt 16 smittet ved Johannes læringssenter

Ytterlige to elever og to ansatte ved Johannes læringssenter testet positivt mandag. Totalt er 16 personer bekreftet smittet siden torsdag ettermiddag. Totalt er nå 101 elever og 20 lærere i karantene.

– Alle berørte er informert. For å få oversikt over situasjonen vil hele voksenopplæringen ha digital hjemmeundervisning neste uke. Planlagte samfunnskunnskaps- og statsborgerskapsprøver går som planlagt, sier rektor Harald Nedrelid, melder kommunen.

En ansatt ved innføringsbarnehagen har testet positivt for covid-19. Den ansatte har vært i karantene og er nærkontakt til barnet i innføringsbarnehagen, som fikk påvist smitte på fredag.

De fire andre smittetilfellene er knyttet til voksenopplæringen. To er elever på norskkurs og to er elever ved grunnskolen for voksne. Siden tre av de smittede ikke har vært på skolen i smitteførendeperiode, er det bare 11 elever og to ansatte ved grunnskolen for voksne som nå må i karantene.

Alle elevene får tilbud om hjemmeskole i karanteneperioden.

Flere av elevene ved voksenopplæringen ved Johannes læresenter er også del av introduksjonsprogrammet for flyktninger i regi av Flyktningtjenesten i kommunen. Gruppeundervisningen som Flyktningetjenesten har på ettermiddagen, holdes stengt neste uke. De som vil få tilbud om digital undervisning vil bli kontaktet på mandag.