Stavanger

Helsetilsynet vil ikke granske sykehjem

Helsetilsynet vil ikke behandle en klage etter at Fylkesmannen la en varslingssak død. Sykepleierforbundet reagerer.

Saken gjelder behandlingen pasienter får på Vålandstunet sykehjem. Sykepleieren Linda Krüger har rapportert til Fylkesmannen om at av ufaglærte har gått ut over pasientene.

Virksomhetsleder, levekårsjef og levekårsjef har konkludert med at behandlingen er forsvarlig, og Fylkeslegen, faginstansen hos Fylkesmannen, har støttet Stavanger kommune uten å ha gransket de konkrete sakene. Krüger anket til Helsetilsynet.

– Vi har hatt en lignende ankesak tidligere, også sendt til Helsetilsynet. Vi er overrasket og skuffet over at tilsynet ikke ville se på saken den gang. Slik sett var vi forberedt på resultatet nå, sier leder Nina Horpestad i Norsk Sykepleierforbund Rogaland til RA.

LES OGSÅ: Behandling på Vålandstunet til Helsetilsynet

Gransker seg selv

Fylkesmannen blir en etat som skal granske seg selv.

– Forrige gang kom Fylkesmannen til samme konklusjon som i sin første runde. Jeg forstår ikke denne saksbehandlingen. Normalt sett har man anledning til å anke til en høyere instans, sier Horpestad.

Erfaringene fra forrige klagesak, der NSF hadde bistått i en varsling.

– Slik sett ble vi ikke så overrasket over utfallet av Linda Krügers klage til Helsetilsynet, sier Horpestad.

Ufaglærte sentralt 

Hun har tidligere tatt opp problemstillingen i et åpent brev til helseminister Bent Høie, og mener saken må opp på nasjonalt politisk nivå.

– Saker som disse gjelder neppe bare for Stavanger kommune, sier Horpestad.

Klagen ble sendt 5. april i år, og handler om bruk av ufaglært arbeidskraft at varsler ikke går videre fra sykehjemmet, hun varsler om bruk av «uerfarent og ufaglært personell som fastvakt til ekstra komplekse pasienter med akutt forvirring, stor fallfare og utagerende atferd».

Klagen går også på ufaglært arbeidskraft med begrensede norskkunnskaper, og ufaglærte uten opplæring i journalsystemet, og «således ikke leser eller dokumenterer».

LES OGSÅ: Fylkeslegen: Forsvarlig på Vålandstunet

Oppgitt

Klageren, Linda Krüger, er oppgitt etter avslaget fra Helsetilsynet.

– Jeg forstår ikke hvorfor Helsetilsynet bare sender saken tilbake til Fylkesmannen, sier Krüger til RA.

Hun er opptatt av at forholdene pasientene tilbys må skjekkes, når det sies fra.

– Som helsepersonell er vi pålagt å melde fra om dårlig pasientbehandling. Når Fylkesmannen ikke ser på de konkrete klagene,  ikke snakker med meg eller andre, og ikke ser hva som er skrevet i journalene, men bare godtar Stavanger kommunes versjon, hvor er da rettsvernet for pasientene, spør Krüger.

Anne Myhr, avdelingsleder for kommunale helse- og omsorgstenester i Statens helsetilsyn, har foreløpig ikke besvart RAs henvendelser.

LES OGSÅ: Ba om tilsyn, ble nektet å bytte vakt

Nyeste fra Dagsavisen.no: