Stavanger

Ba om tilsyn, ble nektet å bytte vakt

Linda Krüger, sykepleier og helsepolitiker, har bedt Fylkeslegen opprette tilsynssak på Vålandstunet. Fem dager etter ble hun nektet å ta en vakt for en kollega.

Linda Krüger er sykepleier på Vålandstunet sykehjem. Hun har sendt en formell klage til Fylkesmannen gjennom Fylkeslegen, og ber om tilsynssak. Foto: Roy Storvik

Linda Krüger reagerer på at ufaglærte uten erfaring og med begrenset norsk språkføring settes til arbeid uten støtte fra fagarbeidere. 

– Dette er helt uforsvarlig. Vil pårørende at pasienter som kan være demente, urolige, forvirret, sinte, døende, eller med en infeksjon, skal tas hånd om av personer som ikke behersker grunnleggende oppgaver? spør Krüger.

– Uforsvarlig

På Vålandstunet sykehjem er det både eldre på korttidsopphold og svært syke pasienter.

– Vil du at dine pårørende skal tas hånd om av noen som ikke kan forflyttingsteknikk, som ikke har kunnskap om riktig ernæring, som ikke vet hvordan et helstell i seng skal gjøres på en riktig måte, som ikke kan måle blodtrykk, og som kanskje ikke kan norsk godt nok til at pasienten forstår hva som sies? spør Krüger.

Hun kritiserer at ufaglærte og ferske ansatte går nattevakter, dels overlatt til seg selv.

– Dette handler ikke om personer, men sak, de ufaglærte er stort sett smilende, greie, og gjør så godt de kan. På dagtid, når de kan støtte seg til erfarne kolleger, går det stort sett greit, men når de går nattevakter, oppstår det ofte problemer, sier Krüger til RA.

Hun mener de som settes i nattevakter enten må ha fagutdanning eller lang realkompetanse.

– Jeg kritiserer ikke de som er uerfarne i jobbene; jeg kritiserer at svært syke pasienter, gjerne medisinerte og med kompliserte diagnoser, skal tas hånd om av ansatte uten utdanning eller realkompetanse. Jeg reagerer på en ledelseskultur som normaliserer dette, sier Krüger.

– Avvik når ikke fram

5. april sendte hun en formell klage til Fylkeslegen, Krüger ba om en tilsynssak på Vålandstunet.

– Jeg og kolleger har skrevet avviksmeldinger gjennom det vanlige systemet, men meldingene går ikke videre. Derfor valgte jeg å gå til Fylkeslegen, sier Krüger.

Hun mener forholdene for pleie på sykehjem har vært en salderingspost for lenge.

– Ledere og politikere, inkludert i mitt eget parti Arbeiderpartiet, har ikke tatt nok hensyn til pasientene. Det har vært mange store ord, og lite handling, sier Krüger.

Selv i skvis tidligere

I perioden 2007–2013 var hun avdelingssykepleier og dermed mellomleder på Stokka sykehjem, og kjenner til det å skvises mellom økonomi og hensynet til faglig forsvarlig drift.

– De som jobbet med meg på den tiden vil nok kunne si at jeg møter meg selv i døren i kritikken, sier Krüger.

Hun sluttet på Stokka.

– Jeg varslet om forholdene, men ble ikke hørt, og sa opp. Jeg kunne ikke lenger stå inne for fagligheten i tjenesten, sier Krüger.

– Pålagt å si ifra

Nå sier Krüger fra igjen, svært klar over at rollen som varsler kan bli en personlig belastning. Sykepleieren er heller ikke fast ansatt.

– «Er dette så lurt», spør noen meg. Nei, det er ikke så lurt, men jeg gjør ikke dette for meg selv. Helsepersonelloven pålegger helsearbeidere å si fra om forhold som kan utsette pasienter for risiko eller som er uforsvarlige. Jeg gjør dette for pasientene, sier Krüger.

Hun har skrevet om prosessen i sin egen blogg, og rapporterer om støtte fra hele landet. Fra egen ledelse er reaksjonene ifølge Krüger annerledes.

– Det første jeg fikk høre etter min varsling via kommunens avvikssystem var: «Du er jo fortsatt i prøvetid, Linda».

Ble nektet vaktbytte

Søndag 9. april skulle Krüger gjengjelde en nattevakt for en kollega.

– Dette var ført opp i vaktboken for flere måneder siden. Kort tid før arbeidstid fikk vi beskjed om at vakten ikke var godkjent. Begrunnelsen var at det ikke var fylt ut skjema for vaktbyttet. Det var vår feil, men manglende skjema har aldri vært noe problem tidligere. Er det tilfeldig at dette skjer fem dager etter at jeg varslet Fylkeslegen? spør Krüger.

– Du sitter i levekårstyret for Ap, og er med det en av de mektige helsepolitikerne i Stavanger. Hvilke tanker gjør du deg om at du har havnet i den situasjonen du er i?

– Dette handler ikke om Arbeiderpartiet, og jeg opplever meg ikke som mektig. Jeg behandles som andre varslere, sier Krüger. 

Vil ikke kommentere

Virksomhetsleder Ragnhild Torkelsen på Vålandstunet sykehjem vil ikke kommentere Linda Krügers varsling, 
vaktbyttet eller forholdene på sykehjemmet.

– En personalsak vil bli håndtert internt i kommunen. Jeg vil ikke kommentere noe nå, sier Torkelsen til RA.

– Ble Krüger og en kollega av henne nektet å bytte vakter?

– Jeg vil som sagt ikke kommentere noe nå.

– Hvordan vil du generelt karakterisere forholdene på Vålandstunet sykehjem?

– Det vil jeg heller ikke kommentere nå, sier Torkelsen.

Sykepleierkollegaen, som ber om ikke å få sitt navn i avisen, bekrefter overfor RA at det samme dag som vakten startet ble gitt melding om at Krüger ikke fikk overta nattevakten. 

– Byttet hadde vært planlagt i flere måneder, og jeg hadde tatt en vakt for Linda. Søndag, rundt klokken 07.30, ble jeg oppringt og fikk beskjed om at vaktbyttet ikke var godkjent. Det var ikke fylt ut skjema, for så vidt riktig, men byttet var planlagt og gitt beskjed om månedsvis i forveien. Jeg gikk på jobb, sier sykepleieren, som hadde planlagt fødselsdagsfeiring.

Hovedverneombud Jostein Vik i Stavanger kommune kjenner ikke denne saken eller varslinger fra Vålandstunet.

– Jeg sitter også i varslingssekretariatet, og vi har ikke mottatt varslinger innen helseområdet i Stavanger på lang tid, sier Vik.

Han peker på at det er en uttalt linje i kommunen at varslere skal lyttes til og tas vare på.

– Generelt: Det skal være lav terskel for varsling, og reagerer en ansatt, er det opp til arbeidsgiver å vise at forholdene det vises til ikke har skjedd, sier Vik til RA.