Stavanger

Vil bruke lokale firma til tiltaksjobbene

Eirik Faret Sakariassen (SV) vil øremerke de kontraktene Stavanger kommune inngår med regjeringens tiltakspenger til lokale firmaer.

I formannskapet torsdag kveld foreslår Sakariassen at Rådmannen får i oppdrag å legge til rette for at pengene skaper lokale arbeidsplasser, og at det benyttes lokale vare- og tjenesteleverandører.

SVs gruppeleder viser til at det er over 4000 helt arbeidsledige i Stavanger, og rundt 600 som snart mister dagpengene sine.

– Det vil være meningsløst at kommunen bruker krisemillioner uten at vi sikrer at de går til lokale arbeidsplasser, sier Sakariassen til RA.

– Send ikke pengene til Polen

Han er misfornøyd med at administrasjonen ikke legges opp til øremerking.

– Det kan bety at vi i praksis like gjerne sender regjeringens krisemillioner til Danmark og Polen, sier Sakariassen, som framholder at det bare er offentlige anskaffelser på over 1,1 millioner kroner pluss moms som må på anbud.

Han viser til at både LO, NITO og Tekna er opptatt av å sikre at det er lokale firmaer og ansatte som foretar arbeidene.

– Her må kommunen levere, sier Sakariassen.

– Effekt lokalt

I fagforeningen Tekna er det spenning i forkant av formannskapets behandling.

– En viktig del av tanken bak regjeringens tiltakspakke er at den skal ha effekt mot ledigheten ute i lokalsamfunnene. Da er det viktig at det som settes i verk, faktisk har effekt lokalt. Da er det viktig at kommunen ser både hva det brukes penger til, og hvordan det gjøres, sier generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna til RA.

Sakariassen ønsker å støtte fagforeningene i at offentlige innkjøpere må sikre norske arbeidsplasser.

– Innenfor regelverket må man benytte handlingsrommet som finnes, slik som de gjør blant annet i land som England, Tyskland og Frankrike, og som blant annet Byggenæringens landsforbund har tatt til orde for. Det er spesielle tider, som krever spesielle tiltak, sier Sakariassen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: