Stavanger

Krever bompasseringstak for næringskjøretøy

Jan Håvard Hatteland, styreleder i NHO Logistikk og Transport, håper stortingspolitikerne tar til vett når Bypakke Nord-Jæren behandles i år.

– Vi i næringslivet betaler gjerne bompenger, men vi må ha et passeringstak. Det er det eneste vi ber om. Bompenger aksepterer vi. Det må til for å realisere nødvendig infrastruktur, men det er lov å bruke vett, sier Jan Håvard Hatteland, styreleder i NHO Logistikk og Transport, samt regiondirektør i FREJA Transport og logistikk AS.

Det kommer 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren. Bompengeinntektene skal brukes på en rekke samferdselsprosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Bomringen skulle ha kommet januar 2017, men pakken venter fremdeles på behandling i Stortinget.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen-nei til dyrere bussvei

Kjøretøyene deles opp i to takstgrupper. Biler opp til 3500 kilo kategoriseres som takstgruppe én. Denne gruppen får et betalingstak på 75 passeringer per måned.

Tak og rabatt

Takstgruppe to, som hovedsakelig gjelder næringskjøretøy, får ingen rabatt og ingen tak for antall passeringer per måned. Takstgruppe én betaler 22 kroner i bompasseringen utenfor rushtrafikk, og 44 kroner innenfor rushperioden, som er mellom klokken 07–09 og 15–17.

– Taket for næring- og nyttekjøretøy må være det samme som privatbiler, 75 passeringer, mener Hatteland, som advarer mot at hele næringslivet på Nord-Jæren vil få økte utgifter dersom Bypakken godtas uten rabatt og passeringstak til næringskjøretøy.

– Det vil være næringsfiendtlig. Bytransport og lokaltransport blir urimelig hardt rammet slik det foreligger nå. Én bil kan ha mellom 150–170 bompasseringer i måneden. Årlig vil bompenger for én bil koste bedriftene 150.000 kroner ekstra, sier Hatteland.

LES OGSÅ: Bussveien blir forsinket til 2023

Han sier transportbransjen drives på små marginaler, og at en kostnadsøkning ikke på noen måter kan absorberes av transportaktørene.

– For næringsdrivende med transportbehov, spesielt i Stavanger, Sandnes, Sola, Tananger og på Forus hvor bomringene, kommer blir det dyrere, sier Hatteland.

For seint?

Rabatt og tak for næringskjøretøy var ikke med i debatten før Bypakken ble vedtatt av fylkestinget.

– Hvorfor?

– Det ble ikke fanget opp. Det er mulig at noen har sovet i timen her, svarer Hatteland.

Det samme sier Tormod Andreassen, rådgiver i NHO Rogaland.

– Detaljer blir glemt i en opphetet debatt. Uansett er det Stortinget som skal vedta Bypakke Nord-Jæren, sier Andreassen, som er enig med Hatteland.

LES OGSÅ: Kronikk: Solide forpliktelser

– Det er mye bra med bompakken, og det er greit at næringskjøretøy betaler mer. Men regningen her blir så utrolig mye større, sier Andreassen og fortsetter:

– Problemet er at transportbransjen ikke kan frakte klær og brød med kollektivtransport, sier Andreassen.

Pollestad vil endre

Hatteland tror ikke det er for seint å justere. Under Solamøtet dag to, oppfordret han Rogalandsbenken til å snu.

– Alle jeg snakket med sa problemstillingen er på agendaen deres. Men så langt er det kun Geir Pollestad (Sp) som virker interessert i saken.

Overfor RA sier Pollestad at han vil jobbe for at hans eget parti og andre skal snu.

– Byrden blir svært urimelig for noen bedrifter dersom vi ikke har et tak. Dette vil gå utover håndverkere med småoppdrag på kryss og tvers.

LES OGSÅ: Kampen om bomstasjonen er over