Stavanger

Vil tvinge Venstre til Wang-standpunkt

Etter et høyt politisk spill tvang opposisjonen fram et ekstraordinært møte i saken om privatskolen Wang.

 Fra venstre Christian Wedler (Frp), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Per A. Thorbjørnsen (V), Annamaria Gutierrez (V) stemmer for utsettelse, mens Bjarne Kvadsheim (Sp) smiler. FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Det var igjen svært anstrengt stemning i Stavanger-politikken da formannskapet behandlet høringsuttalelsen om Wang Ung, en privat ungdomsskole med vekt på idrett, trening og friluftsliv. Onsdag vedtok oppvekststyret med 6 (Ap, Rødt, Sp og V) mot 5 (H, Frp, KrF) stemmer ikke å støtte privatskolen.

I formannskapet fremmet Annamaria Gutierrez (V) et utsettelsesforslag, for å få utredet saken bedre. Problemet er Utdanningsdirektoratets høringsfrist, tre måneder etter  henvendelsen, som kom 12. april. Det er ikke noe formannskapsmøte før denne fristen går ut. Wang-tilhengerne H, KrF og Frp hengte seg på Vs utsettelsesforslag.

– Som skolesjefen sa i oppvekststyret: Utsettes det, rekker vi ikke direktoratets frist. Da leverer Stavanger en blank uttalelse, og Wang vinner på walkover. Det vil være veldig uansvarlig at formannskapet ikke klarer å komme fram til en avgjørelse, da gjør vi ikke jobben vår, argumenterte Dag Mossige (Ap), for øvrig skolepolitiker.

– Ikke godt nok

Per A. Thorbjørnsen (V) ble hørbart provosert.

– Det ropes om uansvarlighet, men saken er ikke godt nok utredet fra Rådmannens side. Venstre er åpne, sa Thorbjørnsen.

Frps Christian Wedler minner om at det var et parti på vippen i oppvekststyret som nå ba om utsettelse.

Mossige ba rådmann Per Kristian Vareide redegjøre for fristen, tre måneder etter 12. april.

– Utsettelse betyr at Stavanger kommune ikke leverer svar om en privat skole i vår kommune, fordi flertallet ikke klarer å bli enige. De lar med overlegg være å ta stilling, med den hensikt at det skal bli en privat skole som de ønsker. Venstre løper H og Frps ærend, sa Eirik Faret Sakariassen.

– Jeg skal ha meg frabedt at vi «løper andre partiers ærend», jeg visste ikke engang at H og Frp støttet utsettelse, sa Thorbjørnsen, enda mer provosert, og ordfører Christine Sagen Helgø ga også uttrykk for at Sakariassens ordbruk var upassende.

– Jeg trekker det ikke tilbake, fastslo Sakariassen.

Sp støttet Ap, SV og MDG

Posisjonspolitikeren Bjarne Kvadsheim (Sp) støttet Sakariassen i at det måtte være lov å bruke uttrykket.

– Når fristen er i juli, betyr det at saken ikke blir behandlet. Taktikkeri og utsettelse for å trenere hele saken er fullt lov, men jeg tror ikke det er det innbyggerne våre ønsker, sa Kvadsheim.

– Spriker i alle spørsmål

Aps gruppeleder Cecilie Bjelland viste til Stavanger-posisjonens manglende politiske plattform, som eneste av Norges fire største byer.

– Posisjonen spriker i alle mulige spørsmål. Vi ender med et politisk flertall som legger opp til total passivitet, og at Stavanger ikke skal mene noe i det hele tatt. Det er også påtakelig at vi gang på gang undergraver kommunalstyrene. «Disrespect» for det demokratiske systemet, sa Bjelland.

Med stemmene til Ap, SV og MDG krevde et kvalifisert mindretall (7) ekstraordinært formannskapsmøte i tråd med Stavanger reglement, i et forsøk på å få Venstre til å tone flagg. «Formannskapet holder møter etter en oppsatt plan, eller når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det», står det i Stavanger kommunes reglement.