Stavanger

Fra ja til nei til sammenslåing

Frode Myrhol (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) gikk fra å være ja i «alle år» til nei etter å ha lest prinsippdokumentet. Han forklarer hvorfor i dette debattinnlegget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Frode Myrhol, gruppeleder i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Jeg har vært tilhenger av kommunesammenslåing mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg så lenge jeg kan huske, likevel har jeg stemt ja til at Stavanger slår seg sammen med andre kommuner, men nei til at de slår seg sammen med Sandnes og Sola basert på prinsippdokumentet som er utarbeidet.

Hvordan kunne dette skje? Det har skjedd på grunn av at prinsippdokumentet er skremmende dårlig og det bærer tydelig preg av hastverksarbeid, i tillegg til at det bærer preg av at det er et dokument som er satt sammen for å ha noe å presentere samlet, ikke noe som skal gi en ny kommune et best mulig utgangspunkt.

LES OGSÅ: Frierne har sagt sitt – nå er det din tur

Stavanger sin delegasjon har vært livredde for at Sandnes og Sola skal forlate forhandlingsbordet og derfor ikke forhandlet, bare gitt.

Sandnes, som Wirak sa på folkemøtet i forrige uke, har prøvd å få ting best mulig for Sandnes. Jeg mistenker også en agenda om å bidra til at dokumentet blir så dårlig at svaret bare kan bli nei, Ueland sin rolle er jeg mer usikker på og den er heller ikke så viktig.

Spørsmålet er hvorfor har ikke de som har fått jobben med å utarbeide dette dokumentet satt seg ned med et mål for øye, nemlig å gjøre en best mulig jobb for den nye kommunen, ikke en jobb for Stavanger, Sandnes eller Sola, men for den nye kommunen?

1. Navnet: 
Det beste navnet for den nye kommunen er Stavanger, regionen er kjent som Stavanger og det er direkte unaturlig at en ny kommune blir hetende noe annet, at enkelte fra Sandnes eller Sola ikke vil bli en del av Stavanger kommune bør være underordnet, for regionen sin del er Stavanger det beste alternativet for å tiltrekke oss nye arbeidsplasser og arbeidstakere både nasjonalt og internasjonalt.

LES OGSÅ: Ikke e-valg om storkommune i Sandnes

2. Rådhuset: 
I en tid hvor miljøsaken er så viktig for mange, hvorfor skal rådhuset legges til Sandnes? Noe som vil føre til at de fleste vil få en mye lengre vei til jobb på rådhuset eller andre gjøremål på rådhuset enn de gjør om det legges til Stavanger? At Sandnes absolutt vil ha noe er underordnet, vi må tenke på helheten for regionen og da er Stavanger beste alternativet for rådhuset.
Så over til det viktigste og svakeste ved prinsippdokumentet.

3. Lokaldemokratiet: 
Lokaldemokratiet vil bli vesentlig svekket om resultatet blir slik det legges opp i prinsippdokumentet. Antall folkevalgte skal ned fra 67 som Stavanger som er største kommunen har i dag, til 59 i en ny kommune. Den nye kommunen vil få cirka 101.000 flere innbyggere enn Stavanger har i dag, samlet cirka 234.000 innbyggere. Arealet vil øke fra Stavangers 71 kvadratkilometer, til 444 i en ny kommune.

LES OGSÅ: Måtte svare for storkommuneplan

For å styrke lokaldemokratiet velger en altså å redusere antall representanter i bystyret på grunn av at de to minste kommunene mener det er passelig. Dette ble ikke diskutert noe videre siden Sandnes og Sola ville ha det slik.

Om Sandnes og Sola skulle hatt like få folkevalgte i sine kommuner per innbygger i dag som de mener er passelig i den nye kommunen ville antallet vært 19 og 7 representanter i de to kommunene.

Antall kommunalstyrer skal reduseres fra syv til fire. Vi får altså langt flere innbyggere og et mye større areal. Likevel skal vi redusere antall kommunalstyrer som skal jobbe med sakene som berører disse innbyggerne og dette arealet, i tillegg skal de jobbe mye bredere i forhold til ulike ansvarsområder enn de gjør i dag.

LES OGSÅ: Ap-Tangen: – Sandnesskolen er bra

Det virker lite gjennomtenkt og det eneste som garantert vil bli styrket er byråkratiet og administrasjonen som vil få veldig utvidede fullmakter i forhold til hva de kan avgjøre uten at det har vært til politisk behandling.

Det skal bli mer makt til bydelsutvalgene står det i prinsippdokumentet, selv om disse stort sett vil bestå av folk som ikke er folkevalgte, men satt inn i sine posisjoner av partiene etter valget. Vi skal ha ti bydelsutvalg med 11 representanter i hvert utvalg, det blir 110 representanter, i bystyret vil der være 59 representanter og vi vet alle at ikke alle disse vil sitte i de ulike bydelsutvalgene. Om jeg skal gjette vil jeg tro at kanskje 25 prosent av dem som vil sitte i bydelsutvalgene også vil sitte i bystyret, altså vil bydelsutvalgene ha cirka 75 prosent som ikke er folkevalgte, er det å styrke lokaldemokratiet?

LES OGSÅ: Folkeavstemningen: – Jobber med nettløsning i Sandnes

På det felles formannskapsmøtet på Sola ble det foreslått direktevalg til bydelsutvalgene, dette ble kontant avslått med begrunnelsen at dette hadde de prøvd tidligere i Sandnes, men ikke fått til å fungere. Noe som fungerer fint i Oslo, skal altså definitivt ikke prøves ut i den nye kommunen på grunn av at de ikke fikk det til å fungere i Sandnes med sine cirka 60-65.000 innbyggere (usikkert hvor mange innbyggere de hadde når de prøvde dette ut) spredt utover 304 kvadratmeter, la meg minne på at Sandnes heller ikke fikk til å avholde e-valg i folkeavstemningen som pågår i disse dager, noe både Stavanger og Sola har fått til. At noe ikke har fungert i Sandnes, er altså ikke ensbetydende med at det ikke vil fungere i en ny kommune.

Det har blitt gjort en altfor dårlig jobb med prinsippdokumentet i forkant av en mulig kommunesammenslåing i denne omgang, jobben er så dårlig at den har fått meg selv og mange flere som er for kommunesammenslåing i utgangspunktet til å faktisk ende opp med å stemme nei til prinsippdokumentet som et grunnlag for sammenslåingen.

Det vil bli en sammenslåing av kommunene i denne regionen før eller senere, forhåpentligvis blir det gjort en bedre jobb i forkant da, i denne omgang må jeg dessverre stemme nei, aller mest på grunn av lokaldemokratiske prinsipper.

LES OGSÅ: – Som å kaste bensin på nei-bålet

Følg RA på Facebook og Twitter!

Mer fra: Stavanger