Stavanger

Stavanger Frp forsøker å rydde i egne rekker

Christian Wedler talte sin sak til medlemmene av Stavanger Frp fredag kveld. – Konflikten er alt annet enn positivt for partiet, vedgår han.

Under medlemsmøtet i lokallaget fredag kveld fikk gruppeleder Christian Wedler svare på beskyldningene som har kommet mot ham de siste dagene.
Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte konflikten. Bystyremedlem Øyvind Raustein har i en e-post til resten av bystyregruppen beskyldt gruppestyret for å mobbe hans kone Kari Raustein.
Foranledningen var at Raustein mistet et verv i Rogaland brann og redning IKS. Ektemannen mener hun har blitt forbigått, mens gruppestyret har «tilrøvet seg posisjoner».
Finn Berner støtter opp om ekteparet Raustein. Før møtet ønsket han å fremme et forslag om å ekskludere ledelsen i bystyregruppen, Christian Wedler og Leif Arne Moi Nilsen. Berner oppholder seg i Florida for tiden, og har derfor sendt mistillitsforslaget skriftlig.

LES OGSÅ: Leder: Pubertale Frp

Leder i Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen, bekrefter overfor RA at klagen fra Berner er mottatt.
– Den vil på linje med alle andre henvendelser bli behandlet i styret i Stavanger Frp, sier Sivertsen.

La fram vervregnskapet

Wedler gikk gjennom fordelingen av alle vervene og hva de utgjør i kroner og øre. Kari Raustein var i en kort periode gruppeleder i partiet, og hadde i tillegg foreslått en fordeling av verv som ville ha gitt henne nær 900.000 kroner til sammen. Etter at Wedler ble gruppeleder, og vervene ble omfordelt, endte Raustein med rundt halvparten. Wedler har imidlertid 160.000 kroner mindre i honorarer i dag enn det Raustein ville fått. Nestleder Leif Arne Moi Nilsen får nøyaktig det samme nå, som det Raustein i sin tid foreslo.

– Jeg husker godt at stemningen var amper da den nye fordelingen av vervene ble banket gjennom. Jeg har full forståelse for at mange er frustrerte – særlig Kari, som kom vesentlig dårligere ut av det, sa Wedler til de frammøtte.

Wedler sier at det ikke er opp til ham å vurdere omfanget av konflikten.

– Det er klart at dette er alt annet enn positivt for partiet, men jeg er sikker på vi at vi klarer å løse dette, sier Wedler.

– Uten at noen må forlate partiet?

– Heldigvis er ikke det mitt bord.

– Ble du overrasket da du hørte om eksklusjonsforslaget?

– Jeg tok det rimelig med fatning. Det var først da en av døtrene mine spurte om ekskludering var det samme som premiering, at det gikk litt inn på meg. Det er ikke kjekt å måtte forklare noe sånt, sier Wedler.

Ikke ute etter pengene

Nestleder Leif Arne Moi Nilsen er én av dem som hart fått kritikk for å grabbe til seg verv. Han kjenner seg ikke igjen i det.

– Jeg står på stedet hvil når det kommer til honorarer. Jeg får like mye utbetalt nå som det Raustein i sin tid foreslo. Jeg er uansett ikke med i politikken for å tjene penger, men får å få til noe, sier Moi Nilsen.

Når det gjelder eksklusjonsforslaget fra Berner, tar Moi Nilsen det hele med ro.

– Jeg ble vel mest overrasket over at Stavanger Aftenblad skriver om noe som en mann i Florida sitter og synser om, sier han.

Føler seg forbigått

Kari Raustein ba om å få holde et innlegg under gårsdagens møte. Det fikk hun lov til, men hun ble avbrutt før hun hadde fullført. Det endte med at Raustein fikk med seg rundt halvparten av de frammøtte ut av møtelokalet for å fullføre innlegget sitt.

– Presentasjonen fra gruppeleder ble veldig subjektiv. Det var derfor riktig at medlemmene også fikk høre min versjon av saken, sier Raustein til RA etter møtet.

Som tidligere 1.-kandidat i partiet og med et stort antall personstemmer ved sist valg, mener Raustein at hun har blitt forbigått i flere sammenhenger, senest da vervet i brannstyret ble utdelt.

– Hvordan var stemningen da møtet ble hevet?

– Veldig amper. Men jeg håper at vi kan klare å løse dette. Finnes det interesse for dialog, skal det også finnes løsninger. Fram til nå har det dessverre ikke vært mulig.

Raustein ser gjerne at alle de involverte blir med videre i partiet.

– Det er til det beste for partiet, avslutter hun.