Stavanger

Fikk ett år og åtte måneder i fengsel for skattesvindel

En 35 år gammel mann er dømt for omfattende skatte- og avgiftsunndragelser.

35-åringen ble pågrepet i forbindelse med at skatte- og avgiftsmyndighetene tok foretok en kontroll av virksomheten hans.

I den forbindelse ble det avdekket at han har betalt et betydelig for lite beløp i skatt og merverdiavgift i perioden fra 2008 fram til 2015.

35-åringen har drevet et enkeltpersonforetak i Stavanger. I 2008 oppga han å ha en inntekt på 158.000 kroner, mens den reelle inntekten var 354.800 kroner.

LES OGSÅ: Provosert mann (25) banket saksbehandler på Nav-kontor

Dette har han fortsatt med hvert eneste år fram til selangivelsen for 2014.

Da oppga han at han hadde en inntekt på 162.000 kroner, mens reell inntekt var på 635.065 kroner.

35-åringen ble også dømt for å innlevert uriktige omsetningsoppgaver der han ikke oppga all merverdiavgiftspliktig omsetning.

LES OGSÅ: Fikk syv og et halvt års fengsel for voldtekt av datterens venninner

Totalt er det snakk om et beløp på 900.000 kroner i unndratt merverdiavgift.

Falske fakturaer

I perioden fra 8. til 18. juni i fjor laget han også 150 falske inngående fakturaer fra tre forskjellige firmaer, samt forfalsket kontoutskrifter fra sin bankkonto for å skjule den økonomiske kriminaliteten.

35-åringen tilsto forholdet uforbeholdent da han nylig møtte i retten, og fikk noe rabatt for dette.

LES OGSÅ: Pågrepet på asylmottak – siktet for terror

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det var snakk om et beløp på 1,7 millioner kroner som var unndratt.

Retten la også vekt på at han hadde lurt kundene ved å fakturere merverdiavgift, og gitt inntrykk at alt var i orden med virksomheten, uten å betale merverdiavgiften videre til det offentlige.

Stavanger tingrett mente også at det var svært alvorlig at han hadde forfalsket fakturaer for å skjule den kriminelle virksomheten.

LES OGSÅ: Ordførerens diesel-SUV har reservert plass på elbilparkering

«Handlingene er overlagte og beregnende, og er foretatt utelukkende i den hensikt å berike siktede personlig på bekostning av det offentlige», heter det i dommen.

Retten viste også til at det forelå sterke allmennpreventive hensyn, og kom til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder.