Stavanger

Harde fronter i Stavanger-politikken

Det er harde fronter i Stavanger-politikken for tiden. Ap mener intern maktkamp og kamp om lukrative verv er årsaken.

Ordfører Christine Sagen Helgø og Aps gruppeleder Cecilie Bjelland i samtale i bystyresalen. Foto: Roy Storvik

Av Stein Roger Fossmo og Arne Birkemo

Stemningen i bystyret og andre deler av Stavanger-politikken er alt annet enn god for tiden.

– Situasjonen er sannsynligvis et resultat av at byen ikke har et styrende flertall med en felles politisk plattform. Politikken spriker, og kommer nok av at alt fra KrF til Frp er samlet. Situasjonen er fryktelig trist, sier Aps gruppeleder Cecilie Bjelland til RA.

Hun mener Stavanger mangler det Bergen, Trondheim og Oslo har fått på plass.

– De byene har felles plattformer der diskusjonene er tatt i forkant og helt konkrete mål er nedfelt, sier Bjelland.

– Verv foran politikk

Hun mener posisjonen er for opptatt av verv på bekostning av politisk arbeid.

– Det politiske lederskap framstår som svakt. Tiden i bystyret brukes til vervfordeling posisjonspolitikerne mellom, i stedet for de store og viktige politiske diskusjonene. Det er heller ingen vilje til dialog eller raushet overfor oss i opposisjonen, det arbeides heller for å gi opposisjonen minst mulig innflytelse. Det er skikkelig trist og helt uakseptabelt, for vi er valgt som politikere for å styre en by som er på kanten av en krise, sier Aps gruppeleder.

Bjelland hevder at de er åpne for dialog, men blir tilsidesatt.

– Vi har spilt inn forslag både formelt og uformelt for å få til klarere dialog og å for å få avklart flere praktiske forhold i forkant. I bystyret mandag hadde ikke engang posisjonen klart å bli enige om fordeling av verv i forkant, og slik jeg oppfattet det snudde de midt under møtet. Da blir det kaos, sier Bjelland.

Partiet forsøker å samarbeide med ulike partier fra sak til sak.

– Ap vil, til posisjonen får samlet seg, fortsette å søke samarbeid med ulike partier fra sak til sak. Slik situasjonen er i Stavanger nå, har vi ikke tid til å vente, sier Bjelland.

– Forholdene verre

Den ferske bystyrerepresentanten Øyvind Jacobsen (Ap) fulgte i forrige valgperiode blant annet Stavanger-politikken som RA-journalist.

– Forholdene er blitt langt verre. Bystyret er blitt et fora for internmaktkamp, kamp om lukrative styreverv og diskusjoner om lovlighetskontroll. Det må være høy temperatur innad i posisjonen for tiden, sier Jacobsen.

Han mener tidsbruken i bystyret er feil.

– Det brukes ikke nok tid på de viktige diskusjoner, som hvordan vi skal skape nye arbeidsplasser. Det blir ofte ikke tid til å behandle interpellasjoner en gang. SVs Eirik Faret Sakariassen leverte for eksempel en interpellasjon i januar, den er ennå ikke blitt behandlet. Møtene trekker ut og må avsluttes når for eksempel seks ulike politikere fra posisjonen skal gå opp ta talerstolen og forklare sitt ståsted i en enkeltsak. Slik blir det når det ikke er noen form for politisk plattform i bunn. Jeg vil anbefale alle som vil beholde noe av respekten for politikere om ikke å se RA TVs sendinger fra bystyret, sier Jacobsen.

Han viser til at posisjonen i Stavanger  bare har et valgteknisk samarbeid å støtte seg på.

– Alt handlet om å skaffe seg mest mulig lukrative verv. Det er et resultat av at alt fra Sp og V skal samarbeide med Pp og Frp, og der også FNB var med på det rent valgtekniske samarbeidet. Det er ingen som helst raushet overfor opposisjonen. Aps Cecilie Bjelland ble sparket fra Lyse-styret og erstattet med Venstres Iselin Nybø. Tidligere har det alltid vært slik at både posisjonen og opposisjonen skulle være representert i interkommunale selskap, sier Jacobsen.

Han mener tidsbruken i maktkampene er illustrerende.

– Posisjonen brukte et halvt år på å krangle om hvem som skulle få plass i arbeidsutvalget for kommunalstyret for miljø og utbygging, blant annet på grunn av hensynet til kjønnsbalanse. Et halvt år! Det burde tatt maks tre dager, sier Jacobsen.

– Budsjettet er plattformen

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) påpeker at den politiske modellen i Stavanger er formannskapsmodellen.

– Det betyr at det er budsjettet som er vår politiske plattform, og det er budsjettet for 2016–2019 som egentlig er vårt utgangspunkt. Det vises til Oslo, men der har de en helt annen politisk modell. Vi er seks partier. Vi er forskjellige partier som egentlig kan samarbeide på kryss og tvers i alle saker utenom budsjett, sier Sagen Helgø.

Ordføreren synes det er viktig å ha et så godt klima som mulig på rådhuset.

– Som ordfører sørget jeg for at alle partiene flyttet inn i nye kontorer i sjette etasje, slik at politikerne skulle sitte sammen. Det skulle føre til at folk møtte hverandre oftere og at det ble en hyggeligere tone, sier hun.

Sagen Helgø oppfordrer sine medpolitikere til å ta kontakt om det er ting de reagerer på.

– Jeg har tatt initiativ til flere gruppemøter, slik at vi kan diskutere ting folk synes er feil eller vanskelig, sier Sagen Helgø.

Ordføreren er enig i at det politiske klimaet er blitt tøffere.

– Det er en skarp tone i bystyret. Jeg er enig i det. Jeg merker meg at det er en diskusjon som for utenforstående kan oppfattes som en «skylde på hverandre-debatt», sier Sagen Helgø, som understreker at hun har døren på vidt gap for dem som har noe på hjertet.

– Om det er noe, send meg en SMS, ring eller stikk innom kontoret mitt. Det sier jeg hele tiden. Ja, det er folk som tar kontakt, kommer med innspill og ber om at jeg tar opp ting. Både fra mindretallet og flertallet, sier hun.

– Det er kjempeviktig å skille mellom person og politiske saker, legger hun til.

– Går begge veier

Eirik Faret Sakariassen (SV) mener mindretallet blir tilsidesatt.

– Akkurat det går begge veier. Det kommer forslag fra både flertallet og mindretallet som ingen har sett før. Her har alle et ansvar. Gruppemøtene på mandagene før bystyret er også til for å forhindre nettopp dette, påpeker Sagen Helgø.

Hun sier også at partiene ikke kan være enige i alt.

– Vi er forskjellige partier som har gått til valg på ulike programmer. Jeg er opptatt av at tonen skal være hyggelig mellom politikerne, men naturligvis er det saker hvor vi ikke blir enige.

– En ukultur

SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen mener det er blitt en ukultur i Stavanger-politikken.

Han tok opp problemstillingen i bystyret mandag.
– Jeg har tatt opp dette ganske mange ganger, og jeg forventer at posisjonen etter hvert begynner å forstå dette. Det er dumt å bruke tid i bystyret på å ta det opp på ny, sier Sakariassen til RA.

Tas på sengen

– Senest i bystyret mandag kom det forslag som vi ikke var klar over. Da kom det et forslag til hvordan man skal lage budsjett i Stavanger, et forslag jeg ikke hadde sett før. Et annet eksempel er da vi skulle nedsette en arbeidsgruppe for sentrumsutvikling. Da kom det plutselige endringer, og vi måtte hive oss rundt, sier Sakariassen.

– Jeg vet ikke om det er vond vilje, eller hva det er, men vi i opposisjonen føler oss tilsidesatt. Det er ikke bra for politikken. Det er en ukultur, sier Sakariassen, som spesielt har lagt merke til fenomenet etter at han ble med i kommunalutvalget og formannskapet.

Sakariassen savner bedre informasjonsflyt.

– Mye kan løses med god informasjonsflyt, og at opposisjonen blir tatt med på drøftinger. I store saker er det lurt at vi kan snakke sammen på forhånd. Det kan føre til større tilslutning i viktige saker, mener SV-politikeren.

Sakariassen ønsker at SV skal være en konstruktiv opposisjon.

– Jeg er åpen for hva SV kan bli bedre på. Jeg skal ikke si at SV alltid opptrer korrekt, men vi er i et mindretall. De som styrer har mer ansvar enn vi som ikke gjør det, sier gruppelederen, som mener klimaet mellom politikerne og de ulike partiene er greit.

– Viktig å spille på lag

Bjarne Kvadsheim (Sp) sier at han har et godt forhold til samtlige partier.

– Jeg mener selv at jeg snakker godt med alle gruppelederne. Jeg besøker dem jevnlig. Jeg anser oss som kolleger. Selv om vi er uenige, så er det viktig å spille på lag. Jeg registrerer en del harde innlegg fra talerstolen. Selv er jeg opptatt av en god tone. Det er best for det politiske klimaet, sier Kvadsheim.

LES OGSÅ: Halvannen times klimakrangel i bystyret