Stavanger

Reiten angriper oljelønningene

Dyre oljearbeidere er et problem. Offshorearbeidere må gå 3-4-rotasjon. Bare tull å tro at nordmenn er så mye mer effektive enn britene. Det mener Eivind Reiten, som også håper på lav oljepris en stund framover.

Bilde 1 av 2

Den tidligere oljeministeren og konsernsjef i Hydro, Eivind Reiten, er bekymret over kostnadsnivået på norsk sokkel.

Tirsdag, under seminaret Oljetrykket på Rosenkildehuset, sa han foran en fullsatt sal at kostnadsnivået er skremmende. Dyre oljearbeidere er en av hovedårsaken.

– Selskapene kutter og omstiller seg, men dessverre er det bare antall ansatte som går ned – ikke lønningene, sier Reiten til RA.

– Oljeservicenæringen har nok tatt en del lønnskutt for å beholde jobbene, mens i offshorenæringen har man heller pint ned bemanningen, sier han.

Kvartalsresultatet klar: Betydelige svakere resultat for Statoil

Bedre enn britene?

Reiten mener det er naturlig å sammenligne norsk sokkel med britisk sokkel. Ifølge Reiten er kostnadsnivået på norsk sokkel 40–50 prosent høyere enn på britisk sokkel. Hovedårsaken er personell.

– Vi har en tendens til å tro at vårt høye kostnadsnivå kan rettferdiggjøres med at vi nordmenn er så effektive. På noen områder er vi det, men i sum er vi ikke det, sier Reiten.

Offshore-arbeidere i 2-4-turnus, som betyr to uker på jobb og fire uker fri, jobber 1460 timer i året. Et norsk årsverk med 37,5 timers arbeidsuke er 1750 timer i året.

Vil endre 2-4-ordningen

– Grunnen til 2-4-ordningen var at det er farlig arbeid. Sikkerheten kom først og man skulle ikke jobbe for mye. Men det er vanskelig å forstå at sikkerheten blir bedre når en jobber med 100 prosent overtidstillegg. For offshorearbeidere jobber et vanlig årsverk uansett, sier Reiten.

– Det er veldig få som har en årslønn over flere år hvor halvparten av lønnen er overtid og tillegg. Det er en usunn lønnskultur, supplerer han.

Reiten mener norske offshoreansatte bør ha den samme ordningen som i Storbritannia, med tre uker på og fire uker av.

Ikke ansatte-kritikk

Reiten påpeker at det er selskapene og ansatte som har innført turnusene og ordningene for offshorearbeidere.

– Jeg skal ikke bare skyte på de ansatte. Dette er ordninger som selskapene og ansatte har innført sammen. Det er også mye annet oljeselskapene må kutte, ikke bare lønn, understreker Reiten.

Håper på lav oljepris

Under foredraget sa Reiten at han håper oljeprisen holder seg lav. Fordi han mener det gir bransjen tid nok til å endre kostnadsstrukturen.

– Jeg sa dette med litt anførsel fordi det er så viktig for Norge at kostnadskuttene blir varige, slik at kostnadene ikke bare kommer tilbake når aktiviteten øker igjen, forklarer han.

– Jeg håper ikke på lav oljepris for dem som sitter uten arbeid. Jeg prøver bare å få fram et poeng, legger han til.

Hvor lenge han mener oljeprisen bør være lav er vanskelig å svare på.

– Min erfaring er at kriser som varer mindre enn to år ikke gir grunn til strukturelle grep. Foreløpig har ikke krisen var lenge nok til at kostnadsstrukturen endres fundamentalt, avslutter Reiten.

Raser mot Reiten

Leder av Industri Energi, Leif Sande, fnyser av Reitens utsagn. Sande mener britene driver tre ganger så dyrt.

– Vi driver mer effektivt og billigere i Norge, sier Sande.

Han sier oljelønningene har økt i takt med resten av Norge de siste 20 årene.

– Når det gjelder kostnadsnivået har Reiten og de andre næringslivslederne deltatt i en kamp med knappe ressurser. De har kastet penger etter folk. Selskapene har selv sørget for at feltkostnadene har steget med 250 prosent og riggratene 500 prosent. Å skyte på ansatte er et velkjent triks for å skjule sin egen udugelighet, tordner Sande overfor RA.

Snittlønnen for en offshorearbeider er 600.000 kroner uten overtid, ifølge Sande.

– I tillegg har man skift- og nattillegg. Man tjener godt om man går over rotasjonen, men ikke eventyrlig mer, sier Sande.

Han mener det er feil av Reiten å trekke fram årslønninger hvor halvparten er overtid og tillegg.

– Bare tull. Han trekker det ut av en sammenheng. Det er selskapene som ber ansatte om å jobbe overtid.