Stavanger

Integrering: – Arbeid er viktigere enn språk

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ha mer arbeidserfaring, ikke bare språkopplæring i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Bilde 1 av 2

Hvordan skal Norges kommuner best mulig bosette og integrere flyktningene som kommer til landet? Det var det store spørsmålet da Abri Vekst, som driver Forus transittmottak, og Stavanger kommune inviterte relevante aktører og kommuner fra hele landet til foredrag, inspirasjon og debatt i Stavanger konserthus tirsdag. Flere faglig tunge eksperter var invitert, deriblant innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Viktigere enn språk

– For å lykkes med integrering er det viktig med språk, men det viktigste er at folk får en jobb og kommer i arbeid, sier Listhaug, som mener introduksjonsprogrammet for flyktninger rundt i kommunene må inneholde mer enn norskopplæring i det toårige programmet.

– Det nytter ikke bare å sitte på skolebenken og lære norsk i to år. Flyktningene må få enda mer arbeidserfaring, sier hun til RA.

Det er allerede anledning til å inkludere arbeidserfaring i introduksjonsprogrammet, men ifølge ministeren er det få kommuner som gjør det.

– Kun 15 prosent av kommunene hadde arbeidserfaring tilknyttet introduksjonsprogrammet i 2014. Dette må bli bedre, sier Listhaug til RA.

Næringslivssamarbeid

Ministeren vil ta opp nødvendigheten av å samarbeide mer med arbeidslivet i kommunene i en stortingsmelding som kommer i mai. Om grunnen er mangel på ressurser, samarbeid mellom kommune og næringsliv, varierer.

– Det er forskjell på hvordan kommunene driver introduksjonsprogrammet. Noen driver mer profesjonelt enn andre. Nå må vi løfte kommunene til å bli bedre slik at vi lykkes.

Listhaug påpekte også viktigheten med å kartlegge kompetansen til nye innvandrere slik at de kan bruke sine ressurser.

– Steve Jobs en flyktningsønn

– I gjennomsnitt er 1 av 200 innbyggere i et europeisk land flyktning. Det er ikke mange. Merkelig at det er et problem, sa Oliver Freeman fra ICC, Intercultural cities programme under sitt foredrag.

– Det er merkelig at folk tror at disse menneskene er terrorister. Snakk om likheter i stedet for ulikheter, oppfordret Freeman, som også snakket om hvordan europeiske land i stedet burde se på flyktningene som en ressurs i stedet for en byrde.

– Sjokoladeindustrien i Sveits ble til av en sønn av en flyktning. Dere kjenner Steve Jobs (grunnleggeren av Apple. journ.anm.). Han er den biologiske sønnen av samme mann, Abdul Fattah Jandali, fortalte Freeman foran de 300 frammøtte.

Derfor flykter de

– Om en ikke har mat på bordet, skole til barna og jobb å gå til, så flykter folk uansett risiko i håp om et bedre liv, sier Hovig Etyemezian, som er sjef for den jordanske flyktningleiren Zaatari.

Under På flukt mot nord fortalte han om dagliglivet i den fem kvadratkilometer store leiren som huser 80.000 flyktninger. 20 prosent av dem i leiren er under fem år og hver ukes fødes det 61 barn i leiren. Leiren er som et eget samfunn med over 3000 butikker som flyktningene selv har startet.