Stavanger

Medieselskap i oljebransjen konkurs

Mandag var medie- og kommunikasjonsselskapet i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Petro Media News AS er et medie- og kommunikasjonsselskap som har søkelyset rettet mot olje- og gassbransjen.

Selskapet har fram til oppbudet hatt fem ansatte og har fulgt oljebransjen blant annet via nettstedet petro.no.

LES OGSÅ: Tre byggefirma i Sandnes konkurs torsdag

Nettstedet petrolive.no har også samlet oljerelaterte nyheter fra norske og utenlandske medier.

Petro Media News AS har også sendt ut nyhetsbrev to ganger i uken til omkring 13.000 abonnenter og et papirmagasin fem ganger i året til like mange abonnenter.

Selskapet har hatt adresse Lagårdsveien 77-81.

LES OGSÅ: Tannlegefirma i Sandnes konkurs

I 2014 hadde Petro Media News AS 13,3 millioner kroner i inntekt, men endte på et negativt årsresultat på 567.000 kroner.

Oppbudet er besluttet av styret i Petro Media News AS.

LES OGSÅ: Reklamebyrå konkurs

Retten kom til betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene var til stede for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

Petro Media News AS opplyste å ha en gjeld på 1,2 millioner kroner og at aktiva hadde en verdi på omkring 200.000 kroner.

LES OGSÅ: Oljekonsulentfirma konkurs

Selskapet opplyste også at virksomheten var igangværende.

Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 20. juni i år.