Stavanger

– Den økende arbeidsledigheten er en krise

Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) er i Stavanger for å diskutere arbeidsledigheten og hvordan det skal skapes arbeidsplasser og vekst i regionen.

Bilde 1 av 2

Det var godt oppmøte da Arbeiderpartiets stortingsgruppe inviterte til konferanse på Hall Toll mandag.

Her møtte lokale bedrifter med politikere og ledere i arbeidsmarkedet.

– Vi har nå en krise i Norge, sier leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og oppfordrer myndighetene til å ta grep.

Rogaland hardt rammet

Arbeidsledigheten har rammet Rogaland spesielt hardt, og Støre var klar på at dersom tiltak skal kunne iverksettes, må resten av politikerne innse at arbeidsledigheten nå er på krisenivå.

– Det er viktig at vi ikke undertoner det som nå skjer i norsk arbeidsliv. Jeg vil bo i et land hvor politikere innrømmer at vi har en krise, sier Støre.

Nedgangen i oljemarkedet og den påfølgende arbeidsledigheten er ikke bare et problem for Stavanger og Sør-Vestlandet, men enn landsdekkende krise, mener Støre.

– Hele landet har interesse av at Sør-Vestlandet lykkes. Her er noen av våre ledende teknologileverandører og mest avanserte nyskapende bedrifter, og jeg tror vi kan finne utgangspunktet for ny virksomhet i bedriftene som er her, sier Støre til RA.

LES OGSÅ: Høyeste ledighetstall på 10 år:Arbeidsløsheten øker

Omstilling må til

Den eksisterende kompetansen i oljebedriftene er av stor verdi, og kan være redningen fra krisen, mener Støre.

– Oljebedriftene må være broen til omstilling i regionen. Det er et næringsområde med stor kompetanse som kan videreføres til blant annet fornybar energi og gjenskape arbeidsplasser i andre næringsområder, sier Støre.

Selv om omstilling er viktig i nedgangsperioden, sier Støre at oljebedriftene fortsatt vil være viktige innenfor sektoren de har utviklet seg i.

– Fornybar energi er et nytt kapitel i energifortellingen til Norge, og der vil bedriftene som sto for forrige kapitel fortsatt være viktige for at vi skal lykkes.

LES OGSÅ: Ledigheten fortsetter å stige i Norge

Aktive myndigheter

Under presentasjonen påpekte Støre at myndighetene må ha en aktiv rolle i krisen.

– Vi må være aktive med tiltak for at denne krisen ikke skal vare, spesielt må vi sørge for at krisen ikke går utover de unge som skal ut i arbeidslivet, sier Støre.

Nav: – Unge mest berørt 

Under konferansen kom det fram at det er nettopp de unge i Rogaland som har blitt mest berørt.

– Tall fra Nav viser at det er nettopp aldersgruppen under 29 år som merker nedgangen best, sier fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl, som også holdt presentasjon under konferansen.

Han beklaget det dystre bildet Nav-tallene viser, og var tydelig på at regionen står overfor en vanskelig periode med høy arbeidsledighet.

Støre mener økonomiske støttetiltak vil være noen av de viktigste virkemidlene mot arbeidsledighetskrisen.

– Framfor å bruke penger på skattelettelser, har vi sett at bruk av penger på kommuneøkonomi får folk i jobb og ledigheten ned. Det kan vi gjøre mer av nå, sier Støre til RA.

Følg RA på

og