Stavanger

Bilene må vike plass for buss på nye Madlaveien

Fra privatbil til bussvei, fra kjørende til gående. Høyere og tettere – og mer næringsaktivitet.

Bilde 1 av 3

Følg RA på

og

Forslaget til sentrumsplan ble lagt fram tirsdag. Sentrum er mye mer enn Breiavatnet og Vågen, også de tett trafikkerte årene inn til byen skal fornyes. Selve hovedåren, Madlaveien, vil framstå ganske annerledes om kun få år.

De fire kjørefeltene skal ikke lenger forbeholdes privatsjåførene, to av feltene går til bussveien.

– Madlaveien er dominert av biler i dag. Nå kan vi skape mer bymiljø. Trafikkvolumet reduseres kraftig ved at to av kjørefilene blir kollektivfelt, forklarer Tor Brynjar Welander, rådgiver i kommuneplanavdelingen til Stavanger kommune.

LES OGSÅ: Vil bygge høyere og tettere i sentrum

Gaten utvides for bussvei

Statens vegvesen legger opp til et gatesnitt på 30 meter i Madlaveien når de planlegger denne delen av bussveien.

– Dersom Statens vegvesen konkluderer med et utvidet veisnitt, tar sier planforslaget at utvidelsen tas på nordsiden av Madlaveien, sier Welander.

Han legger til at det er Vegvesenet som tar endelig stilling til om bebyggelse må rives.

– De bygningsmessige kvalitetene er dårligst på nordsiden av veien.

Selv om utvidelsen av Madlaveien kun vil skje på nordsiden, åpnes det også for å omforme tre kvartaler på sørsiden av veien.

– Vi ønsker å forsterke byen, blant annet med ny bebyggelse. Dette er ett av områdene i sentrum hvor vi kan fortette, sier Welander. Også på Lagårdsveien vil det kreves et litt bredere gatesnitt enn dagens når bussveien skal på plass.

– Her vil ikke utvidelsen komme kun på én side, vi tilpasser etter hvor det er mest hensiktsmessig å utvide, forklarer Welander.

LES OGSÅ: Ny sentrumsplan i Stavanger:– Hurra, men nå må noe gjøres

Nytt kryss

Krysset (rundkjøringen) mellom Kannik og Løkkeveien skal bygges om, for å gi mer areal til fotgjengerne.

– Vi har dessverre en god del gater i Stavanger som er preget av bilplanlegging. Målet er at Madlaveien skal bli en bygate, ikke en landevei som i dag.

Han er glad for at sentrumsplanen åpner for store endringer i byen.

– Et viktig poeng med planen er at det skal skje noe i sentrum. Nå har vi hatt 20 år hvor det har skjedd svært lite. Den trenden bryter vi nå, avslutter Welander.

LES OGSÅ: Vil rive parkeringshuset på Jorenholmen

Bussveien behandles i høst

Mye skal klaffe før Europas lengste bussvei er en realitet.Statens vegvesen jobber med planprogram for de neste strekningene av bussveien.

– Vi håper på politisk behandling i høst. Nå jobbes det med to prosjekter. Ett fra Hillevåg til Mosvatnet, og én etappe fra Mosvatnet til Sundekrossen, forklarer delprosjektleder for bussveien, Andreas Sagen.

Strekningen Hillevåg til sentrum står ferdig i 2021, mens strekningen videre ikke sluttføres før i 2023.

I Madlaveien planlegges det for et gatesnitt på 30 meter, i Lagårdsveien 32. Sagen vil ikke konkludere med hvor brede snitt de trenger på de ulike strekningene.

– Det er fortsatt under planlegging. Det er helt klart områder som ikke har 30 meter tilgjengelig i dag, så noe grunnerverv blir det, men vi skal unngå det så langt som mulig, sier han.

Følg RA på

og

Mer fra Dagsavisen