Stavanger

Debatt: Endelig noe som fremmer fast arbeid

Altfor lenge har midlertidig arbeidskraft fått være gunstig butikk, skriver Eirik Faret Sakariassen (SV).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tekst: Eirik Faret Sakariassen, kommunalråd (SV)

SV foreslår for Stavanger bystyre at faste ansatte og lærlingplasser skal ligge til grunn for offentlige anskaffelser.

Altfor lenge har midlertidig arbeidskraft fått være gunstig butikk. Ikke gunstig for den faktiske arbeidskraften, men veldig gunstig for dem som lever av å leie ut folk på markedet.

I to tiår har vi liberalisert arbeidsmarkedet gjennom en rekke lovendringer; fra frislipp av bemanningsbyråer i 2000 til svekkelsen av arbeidsmiljøloven i 2015. Det er villet politikk at vi skal leies ut på markedet. Alle sier faste ansettelser skal være normen i arbeidslivet, men det kommer sjeldent politikk som fremmer dette.
Men nå kommer det endelig forslag for Stortinget som fremmer faste ansettelser. SV foreslår at offentlige innkjøp skal forutsette faste ansatte, med fagbrev og lønn mellom oppdrag. Det vil begrense insentivene for bemanningsbyråene. Det vil gjøre samfunnsansvar til et konkurransefortrinn.

Skal vi ta arbeidslivet tilbake, må vi innskrenke bemanningsbyråenes makt i arbeidsmarkedet. I dag er det mer lønnsomt for store entreprenører å si opp sine egne ansatte for så å leie dem inn etter behov, kontrakt for kontrakt, enn å ha faste ansatte og ta ansvar for lærlingplasser. Med det kuttes utgifter til pensjon og lønn mellom oppdrag, og lærlingtettheten synker.

Denne fleksibiliteten gir en innsparing for bedriftene, men rammer folks evne til å forsørge seg selv og familien, og samfunnets evne til å utdanne fagarbeidere. Makt og penger flyttes fra folk til noen få bedrifter, bedrifter som ikke produserer varer – men leier ut folk. Mer innleie gir et dårligere organisert arbeidsliv. Dette forringer innsynet på arbeidsplassene, som igjen åpner for mer sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Dette er en villet politikk som leier folk ut på marked og åpner for kriminalitet; absurde premisser for samfunnsutvikling. Det må det bli slutt på.
Vi kan fortsette å outsource arbeidskraft som i dag, eller vi kan ta kontrollen tilbake. Derfor fremmer jeg på vegne av SV en interpellasjon i Stavanger bystyre førstkommende mandag for å sikre faste ansettelser for utbyggere i kommunens byggeprosjekter. Alle partier med fellesskapsverdiene i orden må stemme for forslaget til SV.

Mer fra: Stavanger