Stavanger

Acta-dommen er rettskraftig

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt seg for å avvise de tiltaltes anker i innsidesaken.

Dommen mot Fred A. Ingebrigtsen er rettskraftig. Høyesteretts ankeutvalg har bestemt seg for at den ikke skal slippes gjennom til anke. På bildet er også Caterina Håland Gaeta som jar forsvart Ingebrigtsen sammen med Bjørn Stordrange. Foto: Frode Olsen

De tiltalte har anket dommen på flere punkter, samtidig har aktoratet anket dommen når det gjelder inndragningsspørsmålet.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund kom også relativt nylig med et støtteskriv der hun argumenterte for at de tiltaltes anker ikke skulle slippe gjennom til anke i Høyesterett.

LES OGSÅ: – Ingebrigtsen rystet over dommen

Nylig har Høyesteretts ankeutvalg kommet med følgende slutning:

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at ankene blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven §323. Ankene tillates derfor ikke fremmet. Motankene faller da bort, jf. straffeprosessloven § 311 annet ledd.»

– Vi tar avgjørelsen til etterretning. Utover det er det for tidlig for oss å si noe mer om dette nå, sier Caterina Håland Gaeta, Fred A. Ingebrigtsens forsvarer, til RA.

– Over en gang for alle

Løvlund sier til RA at det ikke var helt overraskende.

– Og det betyr at saken nå er ferdig en gang for alle, sier hun til RA.

– Hva skjer nå?

– Nei, nå er det noen som må i fengsel. Når en dom er rettskraftig er det Kriminalomsorgen som overtar. Det er de som innkaller, så må de møte og så må de sone. Slik er det, sier Løvlund til RA.

LES OGSÅ: Statsadvokat Løvlund i innsidesaken: – De fikk for milde straffer

Da saken gikk i Gulating I Gulating lagmannsrett, ble Fred A. Ingebrigtsen dømt for samtlige punkter i tiltalen, og retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i ni år. Halvannet år av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ble han dømt til inndragning av 25 millioner kroner til fordel for statskassen.

Ingebrigtsen ble blant annet dømt for brudd på meldeplikt, markedsmanipulasjon, innsidehandel, brudd på flaggeplikten, samt et ulovlig aksjonærlån.

De andre domfelte er dømt for medvirkning til dette.

Tilsto

Kåre Nilsen tilsto under hovedforhandlingen i lagmannsretten. Da saken gikk i Stavanger tingrett, ble Nilsen dømt til seks års fengsel. Lagmannsretten har gått langt lavere, blant annet på grunn av strafferabatt. I tillegg har lagmannsretten lagt til grunn at han har handlet uaktsomt i den første delen av tiltaleperioden. Nilsens straff er fengsel i fire år og seks måneder, der halvannet år ble gjort betinget. Han får også fradrag for å ha vært i varetekt omkring ett år.

Nilsen svært glad

Odd Rune Torstrup, Nilsens forsvarer, sier til RA at han er godt fornøyd med beslutningen fra Høyesterett.

– Dette gikk som advokat Kristoffer Lerum og jeg regnet med. Jeg har akkurat snakket med Kåre Nilsen og han er svært glad. Han slipper saksomkostninger, inndraging og slipper ut på prøve allerede i oktober 2016, sier Torstrup til RA.

LES OGSÅ: Kåre Nilsen er svært godt fornøyd med dommen

Lars Audun Lunde er dømt til fengsel i fem og et halvt år. Halvannet år av dette er gjort betinget. Lunde ble i tingretten dømt til seks års fengsel.

– Dette kom litt overraskende på meg, men jeg må bare konstatere at der er slik det er, sier Atle Helljesen, forsvarer for Lunde.

Helljesen viser til at Lunde har blitt dratt inn i et dragsug i denne saken, som gjør at saken har fått en annen tyngde.

– Han kjenner ingen av de andre tiltalte. Hadde han fått en individuell prøving av saken, kunne utfallet ha vært annerledes. Det er beklagelig, sier Helljesen til RA.

Oskar Andersen er dømt til fengsel i fire år, der halvannet år er gjort betinget. Andersen er også dømt til inndragning av fem millioner kroner.

LES OGSÅ: RA fulgte innsidesaken dag 71:– Truet Nilsen med erstatning

Knut Helge Nordbotn er dømt til fengsel i fire år der halvannet år er gjort betinget.

– Nordbotn er veldig skuffet

Sigurd Rønningen, Knut Helge Nordbotns forsvarer, sier til RA at han har snakket med Nordbotn.

– Han er veldig skuffet over dommen og mener at han er feilaktig dømt. Nordbotn er overrasket over at ingen ting slapp inn til ankebehandling med tanke på dissensen til den ene lagdommeren, sier Rønningen til RA.

Johnny Bondestad, Fred A. Ingebrigtsens halvbror, er dømt til fengsel i to år der ett av disse ble gjort betinget.

Når det gjelder Odd Inge Bø, kom retten til at han skulle frifinnes. Aktoratet har ikke anket frifinnelsen av Bø.

15 måneder i retten

Ankebehandlingen av saken startet opp i Gulating lagmannsrett 1. september 2014, og det ble brukt åtte måneder på å få gjennomført straffesaken.

Med de fem månedene som ble brukt i Stavanger tingrett er saken norgeshistoriens lengste straffesak.