Stavanger

Dette huset synker på midten

Noen måneder etter at huset sto ferdig oppdaget huseier at huset var skjevt og synker på midten. Huseier mener et byggfirmaet står ansvarlig. Byggfirmaet mener det kun er ansvarlig for grunnmuren.

Huseier Jan S. Knutsen mener den ene entreprenøren som var involvert i byggeprosessen av deres nye hus i Sølvspenneveien står ansvarlig for at huset kort tid etter ferdigstillelse har sunket på midten. Tvisten endte i retten, hvor entreprenørfirmaet vant. Knutsen gir ikke opp kampen, og mener dommen er urettferdig. Foto: Roy Storvik
– Du kan legge klinkekuler i den ene enden, og så renner de ned mot midten. Det er oppimot fem centimeter forskjell. Det er feil på bærebjelker og vegger. Det er sprekker både ute og inne. Graverende dårlig arbeid, sier huseier Jan S. Knutsen til RA.

Sammen med kona Ann Helen Knutsen bygget ekteparet en tomannsbolig, med fire boenheter, som sto ferdig i Sølvspenneveien på Gausel sommeren 2012. Høsten samme år ble skjevhetene oppdaget. Fra utsiden kan man tydelig se at huset synker ned på midten.

Huseieren mener et entreprenørselskap står ansvarlig for manglene. Det har vært andre byggfirmaer involvert i reisingen av huset, men disse eksisterer ikke lenger. Huseier mener derimot at det var det nevnte entreprenørselskapet som sa seg villig til å stå for ansvarsretten. Selskapet mener derimot at det bare hadde ansvaret for grunnmuren. Tvisten endte i Stavanger tingrett i fjor. Tingretten kom fram til at entreprenørselskapet ikke kan holdes ansvarlig for de byggetekniske feilene. Huseieren mener dommen er feil.

– Har signert for ansvar

– Styreleder og vår kontaktperson i byggfirmaet har signert at han har ansvarsrett på hele huset. Har de ikke ansvar for det arbeidet? Jeg forstår ikke at tingretten kan se bort ifra signaturen. Det blir helt lovløst og vanlige folk har ikke noe de skulle ha sagt, sier Knutsen.

Ifølge rettsdokumentene har styreleder i entreprenørselskapet ha sagt at han «blingset» da han skrev under kontrollerklæringen. Retten fant dette troverdig, basert på vitneutsagnene, avtaler og dokumenter på om det var gjensidig enighet om avtalt ansvarsrett for tømmerarbeid eller ikke.

Advokat Morten B. Tidemann i LIGL, som nå representerer huseierne, mener det er nok beviser for at entreprenørselskapet kan holdes ansvarlig.

– Rettsavgjørelsen fra tingretten bygger på sviktende bevisvurdering. Tingretten burde kommet fram til en annen konklusjon. En entreprenør som har «blingset» er ikke nok til å ikke stå ansvarlig, mener Tidemann.

– Det er i ettertid avdekket ytterligere skader og denne gangen knyttet til muren, legger han til.

Advokaten mener også at det er oppsiktsvekkende at alle fagene (eksempelvis tømrer- og elektrikerarbeid) som er involvert i en husbyggingsprosess, skulle bli godkjent uten at ansvarsretten var på plass.

Skader for 1,5 millioner

Takstmann Åge Otterbech fra NITO takst har bistått huseier i reklamasjonssaken.

– Jeg kan bekrefte at det var mye byggetekniske feil med bærevegger, yttervegger og feil med puss på utsiden av grunnmuren. Kostnaden for å reparere dette ligger mellom 1 og 1,5 millioner kroner, sier Otterbech.

– Ikke ansvarlig

Entreprenørfirmaet henviser til frifinnelsen i tingretten.

RA har vært i kontakt med styreleder i entreprenørselskapet som er motpart i tvisten med eierne av huset i Sølvspenneveien på Gausel. Han ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til sin advokat, Rolf B. Larsen, ved Advokatfirmaet EndresenBrygfjeldTorall AS.

– Min klient har aldri påtatt seg det ansvaret som huseier hevder. Min klients leveranse har kun omfattet materialleveranser til grunnmur og ansvarsrett for denne. Han har levert byggesett for grunnmur og selve betongen som er brukt til å støpe. Selve arbeidet med å få opp grunnmuren har huseier gjort selv, sier Larsen til RA.

Advokaten henviser til dommen fra Stavanger tingrett, hvor entreprenørselskapet ble frifunnet.

– Dommen sier klart at min klient ikke har det ansvaret motparten hevdet han hadde. Vår klient mener saken har fått en grundig behandling og et riktig utfall, sier Larsen.

Ifølge entreprenørens advokat foreligger det ingen reklamasjon i forhold til grunnmuren og huseiernes krav omhandlet i hovedsak tømmerarbeider og andre fag.

Rådene fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådet i Rogaland får stadig telefoner fra privatpersoner som er i tvist mer entreprenører.

– Det er vanskelig for mange. Det er ofte snakk om store beløp. I tillegg føles det tungt å kjempe mot store utbyggere, sier Edith Nøkling, regiondirektør i Forbrukerrådet Rogaland.

På Forbrukerrådets nettsider finner man en rekke «huskelister» på hva man som privatperson bør tenke på om man bygger ny bolig. Følgende bør man tenke på før man velger boligleverandør.

  • 1. Undersøk markedet.

– Ring rundt til håndverkere, entreprenører eller sjekk med venner og kjente. Foreta et søk på internett etter informasjon om håndverkeren eller firmaet du ønsker å benytte, sier Nøkling til RA.

  • 2. Sjekk boligleverandør i Brønnøysundregistrene. Det kan også være lurt å sjekke hvor lenge håndverkeren eller firmaet har vært registrert, og om det eventuelt er oppført noen merknader. Du får også sjekket ut om firmaet er konkurs, er rådene fra Forbrukerrådet.
  • 3. Få referanser.

– Be håndverkeren eller firmaet om referanser fra tidligere byggeprosjekter eller jobber. Vær klar over at firmaet antakeligvis ikke vil gi ut dårlige referanser, forteller Nøkling.

  • 4. Sjekk kompetansen. Spør etter fagbrev, fagutdanninger og sertifiseringer.

– Dette gir deg trygghet ved eventuelle reklamasjoner, men vil også være verdifullt om du skal selge boligen din. Sjekk ut firmaets fagkompetanse på de offentlige registrene Mesterbrev, Fagrådet for våtrom og hos Direktoratet for byggkvalitet.

  • 5. Sjekk om firmaet har sentral godkjenning ved å undersøke databasen hos Direktoratet for byggkvalitet. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Bedrifter som ikke har sentral godkjenning, må søke kommunen om lokal ansvarsrett i det enkelte byggeprosjekt.
  • 6. Sjekk om firmaet er tilsluttet en av bransjeorganisasjonene Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og Byggmesterforbundet.

– Dersom dette er tilfelle, vil du kunne klage til Boligtvistnemnda hvis det oppstår konflikt mellom deg og firmaet, sier Nøkling.

  • 7. Sjekk tilbud fra flere, og få minst tre tilbud for å se an markedet. Anbudet bør inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, materiale og tidsramme.
  • 8. Sjekk om firmaet bruker standardkontrakter.

– Bruk alltid kontrakt når du inngår avtale. Du kan laste ned kontraktene gratis hos Standard Norge, opplyser Nøkling.