Stavanger

Leveringskaos ved Bjergsted barnehage

Kristen Høyer Mathiassen og Sissel Knutsen Hegdal mener et gjerde i Kristen Thranes gate ved SR-Banks nye bygg skaper trøbbel.

Etter at saken første gang ble publisert, har vi blitt gjort oppmerksomme på at enkelte opplysninger i artikkelen ikke er korrekte.

«Det er utarbeidet og godkjent varslingsplan for midlertidig arbeid i Christen Tranes gate i forbindelse med flytting av trær, ref. vedlagt varslingsplan VP 42.16. Det var nødvendig å snevre inn deler veien for å ha mulighet til å flytte trærne. Gjerdet er godkjent av kommunen», skriver Johan Gismervik, trafikkansvarlig i Stavanger kommune, i en e-post.

Trærne er nå flyttet og det midlertidige gjerdet ble flyttet slik at Christen Tranes gate ble tilbakeført til normal veibredde natt til 15. mars, fortsetter Gismervik.

I byggefasen til nytt bankbygg på Bybergstykket, vil det bli lagt til rette slik at barnehagen får P-plasser til å levere og hente barn fra Christen Thranes gate eller nærområde. Dette er klarert mellom Park og vei og utbygger.

Den opprinnelige saken:

Av: Eigil Kloster Osmundsen

– Firmaet som har satt opp gjerdet langt ut i veibanen utenfor Bjergsted barnehage har ikke fått tillatelse til dette. Vi vil derfor reagere på dette og følge opp saken, sier Kristen Høyer Mathiassen (H), som sitter i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU), til RA.

Sissel Knutsen Hegdal (H), som er leder i kommunalstyret for oppvekst, ble i forrige uke kontaktet av representanter for barnehagen. Gjerdet fører til at veien blir smalere, noe som igjen fører til problemer ved levering og henting ved barnehagen.

– Selv om oppvekststyret ikke har ansvar for dette, er vi opptatt av trygg transport til og fra barnehagen. Nå kan Mathiassen ta opp saken i kommunalstyret for miljø og utbygging, sier Hegdal til RA.

Hun legger til at litt av utfordringen er at selve reguleringsplanen – det en regulerte – må løftes opp som en ny sak. Hun påpeker videre at de har fått forsikringer om at alt knyttet til trafikksikkerhet ved barnehagen skal løses på en forsvarlig måte så fort som mulig.

– Midlertidig løsning

Mathiassen understreker at den midlertidige- og den permanente situasjonen er to forskjellige saker.

– Denne eiendommen må stå for seg selv. Du kan ikke innregulere parkeringsplasser på en annen manns eiendom. Når eiere ønsker å utvikle eiendommen der det før gikk an å parkere, er dette helt legitimt, sier Mathiassen videre.

Det viktigste er ifølge Hegdal at det ikke er akseptabelt med en situasjon hvor biler må parkere ulovlig for å levere og hente barn i barnehagen i en hektisk hverdag.

– Vi har et problem, og dette må løses. Nå handler det om at administrasjonen hiver seg rundt og gjør de nødvendige grepene for å forbedre dagens tilstand umiddelbart, sier hun.

Misfornøyd

For hver avdeling en barnehage har skal det være to parkeringsplasser for levering og henting av barn. Bjergsted barnehage har syv avdelinger.

– Utfordringen er at det her er meningen å bruke eksisterende parkeringsanledd. SR-banks kommende anlegg er ikke på plass, og vi må derfor bruke det som ligger ved Bjergsted terrasse. Det er omtrent 400 meter fra barnehagen, og en må krysse to veier for å komme fram. Dette ser vi på som svært lite gunstig for små barn, sier Hans Petter Frost Pihl, som er Bjergsted barnehage sin representant i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Virksomhetsleder Hilde Middelthon opplyser om at den midlertidige situasjonen vil vare en snau måned.

– Jeg ser på dette som uakseptabelt, og frykter dagen der en ulykke skjer, sier hun.