Stavanger

Museet gir årskort til flyktninger

Kultur må være tilgjengelig for alle. Ved å gi årskort til nyankomne flyktninger og asylsøkere i Stavanger kommune ønsker Museum Stavanger (MUST) å understreke nettopp det.

De ønsker flyktningene velkommen til Stavanger, (f.v.) Katharina Ueland, Ingrid Tjemsland, Camilla Bjerk Olsen og Kristin Vestrheim Cranner.

– Vi ønsker at museene våre skal oppleves som engasjerende og inkluderende møteplasser for alle. Kunst og kultur åpner dører, gir felles opplevelser og referanser og er dermed avgjørende for opplevelsen av å høre sammen. Flyktningene kan med sin kultur og sine historier gi nye og viktige impulser til oss, sier Siri Aavitsland, administrerende direktør i MUST i en pressemelding.

Invitasjonen til å besøke MUSTs museer går ut til alle nyankomne flyktninger og asylsøkere som venter på å få sin sak behandlet. For å nå ut til flyktningene og fortelle om tilbudet, reiser museumsansatte i disse dager ut til mottak for å informere om museene og hva de har å tilby. Gårsdagen ble et slags kick-off, da fire museumsansatte fra forskjellige MUST-museer var på Forus midlertidige mottak.

Tilbud til alle

Ved å tilby årskort kan MUST imøtekomme ulike interesser og behov. MUST oppfordrer imidlertid på det sterkeste både mindre og større grupper å ta kontakt på forhånd for tilrettelagte opplegg dersom det ønskes. Da tas det utgangspunkt i sammensetningen av gruppen, alder, forutsetninger og selvsagt forhåndskunnskaper i norsk.

– Vi har lang erfaring med å ta imot grupper av flyktninger som er i språkprogram og opplæring. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og parallelt med det mer ekstraordinære tilbudet som MUST nå går ut med.