Stavanger

Historien om skipsfartens storhetstid

Norge hadde sin storhetstid i sjøfart fra 1875 til 1975. På 60-tallet var det 60.000 norske sjøfolk. Til tross for det store antallet har sjøfolkene fått lite dokumentert oppmerksomhet.

Anne Tove Austbø, konservator ved Stavanger maritime museum, her ved roret i Stavanger maritime museum. Foto: Roy Storvik.

Anne Tove Austbø, konservator ved Stavanger maritime museum, sier at det er kanskje noen forklaringer på det.

– For det første var sjøfolkene både lenge og langt borte. Det som fikk oppmerksomhet var utviklingen av næringsvirksomheten med tanke på teknologi. Blant annet utviklingen fra seil til damp. Med andre ord ble menneskene om bord i skipene under-dokumentert i forhold til den teknologiske utviklingen, sier Austbø.

Økende interesse

Austbø sier at mye tyder på at interessen for å få mer kunnskap om sjøfolkene er voksende.

– Vi får stadig henvendelser fra mennesker som ønsker mer opplysninger om sine forfedre som var sjøfolk. Når vi blir 50–60 år så øker også interessen for slektsforskning. Mange oppdager også at ikke alt lar seg løse ved å google etter slike opplysninger, sier Austbø.

Ønsker sjøfartsbilder

Hun sier at museet på sin side ønsker også samarbeid med folk som sitter på opplysninger som bilder og materiell fra sjøfartsnæringen.

– Jon Michelet har gjennom sine romaner satt et viktig lys på krigsseilerne og salget av hans bøker tyder også på at det er stor interesse for å lese om disse historiske hendelsene. Vi opplever at interessen generelt for livet til sjøfolkene våre blir stadig mer etterspurt, sier Austbø.

 Skipsfartseventyret

Torsdag kl. 18.00 kommer Ingrid Myrstad til Stavanger maritime museum for å holde foredrag om boken «Det norske skipsfartseventyret – En fotografisk fortelling 1875-1975».

Boken har hun laget sammen med Silje Een Amoriza og den inneholder fotografier som skal fortelle noe om norsk sjømannsliv. Det var et ønske om å lære mer om en myteomspunnet tilværelse til sjøs som fikk de to historikerne til å sette i gang et større fotohistorisk prosjekt om norske sjøfolk.

I boken har de også tatt med bilder fra Stavanger maritime museums egen samling hvor en rekke stavangerskip har fått plass i boken.

– De to forfatterne bak boken har reist landet rundt for å kartlegge hva som finnes i norske fotosamlinger fra livet på sjøen, og Stavanger var selvfølgelig ett av stedene.

– Stavanger var en av de største sjøfartsbyene i Norge , det var bare Arendal som var større enn Stavanger på den tiden, sier Austbø.

Torsdagskvelden på Stavanger maritime museum har temaer om havet, byen og sjøfartshistorien. 3. mars kommer Arild Syvertsen for å fortelle om norske sjømenn som jobbet i Persia-gulfen på 80-tallet. Et tema som det har vært lenge stille om.