Stavanger

Leder: Antirasister på autopilot

Nye SOS Rasismes argumenter er alltid så kortfattede at de får plass på en plakat, skriver Bjørn G. Sæbø om reaksjonene på Hege Storhaugs debattdeltakelse på KåKå.

Nye SOS Rasisme har like stor rett til å demonstrere som Hege Storhaug har til å debattere. I morgen opptrer de to motpolene på hver sitt vis på Valberget. Bildet er fra en demonstrasjon i 2012. FOTO: CARINA JOHANSEN

Antirasistisk arbeid er viktigere enn noensinne, derfor er det trist at en antirasistisk organisasjon framstår som uviktigere enn noensinne. Nye SOS Rasisme som organisasjonen heter etter medlemsjukssaken og økonomiske krav mot seg, har varslet demonstrasjon mot Kverulantkatedralens debattmøte der Hege Storhaug er en av debattantene. Storhaugs deltakelse i debatten «Verdiforflytninger som følge av folkeforflytninger» vil føre til mer rasisme, er organisasjonens logiske slutning. Nestleder Kjæran Dahle viser til hva som skjedde da den selverklærte nasjonalsosialisten Øystein Vaule fikk opptre i debatt på Sølvberget. Senere ble Vaule siktet etter et våpenbeslag, og i tillegg mener Nye SOS Rasisme Stavanger ifølge et leserbrev i Aftenbladet at nazismen i Rogaland blusset opp etter nettopp den debatten.

LES OGSÅ: – Hege Storhaug er den 12. landeplage

Nye SOS Rasismes argumenter er alltid så kortfattede at de får plass på en plakat. «Ingen talerstol for rasisme» er hovedargumentet mot Hege Storhaugs deltakelse på Kverulantkatedralen, der organisasjonen i det minste har fått med seg at de mulige motdebattantene er Ap-politiker Sahfana Mubarak Ali, teatersjef Arne Nøst, UiS-rektor Marit Boyesen, rådgiver Bjørn Vidar Lerøen i Norsk Olje og Gass, SV-politiker Eirik Faret Sakariassen og en kirkelig representant også stiller. Ingen av de nevnte ville ha funnet på å stille som veggpynt for Hege Storhaug, ei heller kommer noen av de nevnte personene til å la lederen for Human Rights Service gjøre en paneldebatt om til en «talerstol for rasisme». Nye SOS Rasisme driver ikke bare med en programmatisk argumentasjon, de er også grenseløst blinde for at dårlige resonnementer som Hege Storhaugs kan la seg nedkjempe av de gode argumentene som opptil flere av deltakerne i Kverulantkatedralens verdikommisjon behersker.

Følg RA på

og

Rommet for ytringer i Norge er så vidt at det ikke er noe problem at Hege Storhaug sitter i kjelleren på Café Sting og debatterer mens Nye SOS Rasisme står utenfor og demonstrerer. Begge deler skulle bare mangle. Storhaugs omgang med fakta (som da hun tolket en online-måling hos al-Jazeera til et spørsmål om å hente 8000 IS-sympatisører til Norge) og tøvete påstander, som for eksempel statsministerens «kultursvik», har svekket henne som samfunnsdebattant. Likevel er Hege Storhaug en av flere som har bidratt til at vi i Norge – i motsetning til i Sverige – kan diskutere kjønnslemlestelse og tvangsekteskap uten å få rasiststempelet rett i pannen. Storhaugs ytringsbidrag har muligens vært 70 prosent galt og 30 prosent rett, for å gjøre en vri på Nye og forhenværende SOS Rasismes ideologiske forbilder.