Stavanger

Kåkå byr på politikk, kritikk og prosa

Kåkå er nå klar med tre nye programtilbud. Politisk bar starter allerede på torsdag. I tillegg starter Kåkå opp med Stavanger kritikersalong og Stavanger prosalong.

Jan Inge Reilstad er klar for å åpne Politisk bar på Sting Nere torsdag. Foto: Roy Storvik.

Politisk bar åpner dørene torsdag og vil bli arrangert en gang i måneden fram til sommeren.

Jan Inge Reilstad, Kåkå-sjef, sier at Politisk bar skal være et konsept som skal ta opp både lokale, nasjonale og internasjonale temaer som har politisk betydning for Stavanger-regionen.

Åpner baren

– Vi åpner baren med temaet «Vil resultatene fra klimatoppmøtet framskynde oljeregionens fall?». Her har vi også satt ned en egen redaksjon bestående av Tom Hetland, Wenche Skorge, Trond Birkedal og meg selv, sier Reilstad.

Fast ordstyrer er Torunn Egge Roux. Hovedinnledere torsdag er Anders Bjartnes som har skrevet boken om «Det grønne skiftet», mens Tommy Hansen kommer fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass. Paneldeltakere er Mímir Kristjánsson fra Klassekampen, Anna Serafima Kvam fra Miljøpartiet De Grønne og Tina Bru, stortingsrepresentant fra Rogalandsbenken og medlem i energi- og miljøkomiteen.

– Det viktige er å bringe politikerne ut til folket, for å få engasjert folk i politikken, sier Reilstad.

Han gjør også oppmerksom på at Statoil-ansatte har gratis adgang denne kvelden.

Kritikersalong

24. februar arrangeres Stavanger kritikersalong for første gang. Et tilbud som skal arrangeres en gang i måneden.

– Her skal vi ta opp forskjellige tema innen kultur. Det kan være alt fra bøker, teaterforestillinger til kulturpolitikk, både lokale og sentrale saker.

Gjennom samtaler og debatt skal kritikersalongen levere verk og saker enten til slaktehuset eller veksthuset, sier Reilstad.

Kritikerlauget består av Natasja Askelund, Jan Zahl, Eirik Bø og Brita Strand Rangnes.

I tillegg kommer også Stavanger prosalong hvor det skal arrangeres temakvelder med prosa i vid forstand.

Storhaug kommer

Lørdag arrangeres også årets første Verdikommisjon på Kåkå hvor Hege Storhaug blir hovedinnleder. Omstridt forfatter av «Islam. Den 11. landeplage».

En bok som har vakt stor oppmerksomhet. Tema denne dagen blir: «Verdiforflytninger som følge av folkeforflytninger».