Stavanger

Vil ta imot 60 flere enslige mindreårige

I morgendagens møte i formannskapet skal politikerne avgjøre hvor mange flyktninger Stavanger skal bosette i år og neste år.

19. november vedtok formannskapet å bosette 452 flyktninger i perioden 2017 til 2019. Fire dager etter at dette vedtaket ble gjort, kom Imdi med en ny anmodning. De ba Stavanger kommune bosette enda flere, og da særlig enslige mindreårige – barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten familie. Imdi har bedt om at Stavanger bosetter 370 flyktninger i år (80 av disse skal være enslige mindreårige) og 426 neste år (125 enslige mindreårige). Det er disse tallene Stavanger formannskap mest sannsynlig vedtar torsdag.

– Den største forskjellen fra da vi behandlet saken 19. november og fram til i dag, er at Imdi ber oss om å ta imot flere enslige mindreårige enn det vi først vedtok. Dersom tallene vedtas, går kommunen i gang med å forberede boliger, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H).

– Ressurskrevende

Mange av landets kommuner har kviet seg for å bosette enslige mindreårige på grunn av de høye kostnadene som er forbundet med dette.

– Det er mer ressurskrevende å bosette denne gruppen fordi barn trenger mer oppfølging, sier Sagen Helgø.

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) har tidligere tatt til orde for at man prøver ut nye boløsninger for de enslige mindreårige.

LES OGSÅ: Frp vil ha fart på bosettingen

– Det er det som blir utfordringen framover. Svært mange i denne gruppen er mellom 15 og 18 år gamle. Vi må prøve ut nye modeller for bokollektiv, hybelhus og lignende. Vi må rett og slett tenke nytt, sier Tysdal Moe.

Det er ordføreren enig i.

– Vi ønsker mer fleksibilitet i introduksjonsloven (loven som regulerer introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, journ.anm.). Hvordan skal de enslige mindreårige bo? Hvordan skal vi bruke frivillige organisasjoner i arbeidet med flyktningene? Vi vil gjøre dette på vår måte, sier Sagen Helgø.

LES OGSÅ: Sagen Helgø: – En tid som krever noe av oss

– Har Stavanger økonomisk tåleevne til å bosette så mange som Imdi ber om?

– Vi ligger på 140 prosent av landsnittet når det kommer til skatteinntekter. Dette er en europeisk, nasjonal og lokal flyktningkrise. Det er klart at vi må ta vår del av ansvaret, sier Sagen Helgø.

Hennes partikollega John Peter Hernes, gruppeleder i Høyre, deler dette synet.

– Vi må være med og ta vår del av dugnaden for de flyktningene som er innvilget opphold. Den største utfordringen blir å sørge for at flyktningene kommer seg ut i jobb. Før var det mange ledige jobber, men vanskelig å skaffe seg bolig. Nå er situasjonen motsatt, sier Hernes.

Ber om forutsigbarhet

Ordfører Christine Sagen Helgø håper kommunen unngår en ny overraskelse fra Imdi.

LES OGSÅ: Kronikk: Mennesker, ikke milliarder

– Jeg har meldt tilbake til Imdi at det er krevende å hele tiden få nye anmodninger fra dem. Det føles ganske håpløst både for administrasjonen og politikerne som behandler disse sakene. Samtidig er jeg veldig fornøyd med måten Stavanger kommune har håndtert krisen på så langt, sier Sagen Helgø.