Stavanger

Dette er teknologiene som endrer alt

Sensorikk, Big Data og nanoteknologi. SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv tegnet konturene av hva som vil prege norsk arbeidsliv i årene som kommer.

Hva skal vi leve av etter oljen? Spørsmålet har blitt stilt utallige ganger, kanskje ekstra ofte etter at oljeprisen falt under 50 dollar fatet. Mandagens Solamøte hadde temaet «Klar for fremtiden». Politikere, næringsliv og organisasjonsfolk tok debatten om hvordan vi skal løse framtidige utfordringer.

Alexandra Bech Gjørv, nylig påtroppet konsernsjef i SINTEF, la fram konklusjonene fra en ny SINTEF-rapport bestilt av NHO: «Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv». De kommende årene vil stadig mer av det tradisjonelle arbeidslivet preges av digitalisering og robotisering. Stikkord fra Gjørv var sensorikk, Big Data, nanoteknologi – for å nevne noe.

– Svært mange norske arbeidsplasser vil endres, og en del vil falle bort, sa Gjørv til tilhørerne på Solamøtet.

– Utfordrer modellen vår

Når Gjørv snakker om Big Data og tingenes internett (Internett of Things), snakker hun om hvordan vi på best mulig måte skal håndtere enorme datamengder og hvordan de fleste, nær sagt alle ting rundt oss, snart kan kommunisere elektronisk med hverandre.

– Informasjonsnettverkene vi omgir oss med utfordrer vår samfunnsmodell, sier Gjørv og sikter til at utbredelsen av digitale tjenester også åpner for en delingsøkonomi hvor man kan dele på ressurser som ledige rom (Airbnb), hytter, biler (Uber), spesialverktøy og lignende gjennom en digital tjeneste.

Gjørv var også innom utviklingen av ny velferdsteknologi, og utfordringene som følger med. Ved å utnytte nye teknologier kan man hjelpe eldre til å mestre sin egen hverdag lenger, og dermed utsette behovet for hjelp fra det offentlige.

– Velferdsteknologien utgjør en vesentlig forbedring for offentlig sektor, men den byr også på utfordringer. Privatlivets fred kontra overvåking er et viktig felt å jobbe med framover, sier Gjørv.

Må integrere småbedrifter

Svein Olav Simonsen, som nylig startet i jobben som regiondirektør for NHO Rogaland, hadde sin Solamøtet-debut.

– Vi kommer ikke utenom at det er tøffe tider, men vi tror at pilene peker opp igjen snart. Men bedriftene kommer ikke til å ringe og trygle folk om å komme tilbake på jobb. Du må finne på noe annet, sier Simonsen og legger til at for næringslivet handler det om å ta i bruk ny teknologi, digitalisering og robotisering.

– Vi må bli flinkere til å integrere de små, lokale teknologibedriftene, sier regiondirektøren.

Han mener også at tiden er moden for å flytte industrien hjem.

– Hele den vestlige verden har flyttet produksjonen til land som Kina og Japan. Det har vært billigere. Nå kan vi flytte alt hjem igjen. Vi har billig strøm, og med regularitet på roboter og avansert teknologi, vil vi være konkurransedyktige.

Mer fra Dagsavisen