Stavanger

– Helt urimelig å innføre piggdekkavgift

NAF-leder Thor B. Jåsund mener «Pigfree»-kampanjen er en suksess. – Å trekke fram piggdekkavgift er som å straffe et system som virker, mener han.

Thor B. Jåsund, NAFs leder i den politiske komité for Stavanger og omegn, kjører selv piggfritt, men mener det er urimelig at flere politikere trekker fram behovet for å innføre piggdekkavgift. Foto: Arne Birkemo

I 2013 startet kampanjen «Pigfree». Målet til kampanjen er at 90 prosent av bilene i kommunen skal kjøre med piggfrie dekk.

– Da vi startet i 2013, var piggfriandelen i Stavanger kommune 73 prosent. I 2015 er den 82,4 prosent. Kampanjen har vært en ubetinget suksess. Bilister har frivillig byttet over til piggfrie dekk, år for år. Det er helt urimelig at flere politiske partier nå vil innføre piggdekkavgift, sier Thor B. Jåsund i NAF (Norges Automobil-Forbund) til RA.

Jåsund er leder for organisasjonens politiske komité i Stavanger og omegn.

– Målet med kampanjen er at 90 prosent skal kjøre piggfritt. Vi er nesten der. Å trekke fram piggdekkavgift er som å straffe et system som virker. Administrasjonen i kommunene har gjort en kjempejobb med å jobbe fram en overbevisende kampanje. Den politikeren som innfører piggdekkavgift, gjør politisk selvmål, sier Jåsund.

– Ti prosent må ha pigg

Jåsund påpeker at ti prosent av bilene på veiene må kjøre med pigg.

– NAF har vitenskapelig dokumentert at det er hensiktsmessig at ti prosent kjører med piggdekk, fordi de knuser opp is på veien – som igjen gjør at saltingen virker bedre. Om flere dropper piggdekk, for å slippe avgifter, vil vi få dårligere trafikksikkerhet. Effekten av saltingen blir vesentlig redusert, poengterer Jåsund.

Tar tid

Han mener at det store flertallet av Stavanger-bilene ikke trenger å kjøre med piggdekk. Selv kjører han piggfritt.

– Vi må la kampanjen få tid til å virke. Alle bytter ikke til vinterdekk uten pigger med en gang. Mange som kjører med pigg i dag, vil nok bytte til piggfritt neste gang de kjøper dekk. Dekkforhandlere er også med i kampanjen, og de råder bilister som ikke har behov for pigger til å velge piggfritt, sier Jåsund.

22 millioner

– Kampanjen virker. Hvorfor skal politikerne ødelegge? Jeg har lært at man ikke skal fikse noe som allerede virker, sier Jåsund, som spekulerer i om den eneste grunnen er å få flere kroner i kommunekassen.

– Det er foreslått at man kan få inn 22 millioner kroner, men de bruker feil virkemidler, sier han.

Jåsund hadde forstått en innføring av piggdekkavgift dersom «Pigfree»-kampanjen ikke hadde effekt, og piggfriandelen ikke gikk oppover.

– Jeg forstår om argumentene hadde vært faktabasert, miljørelaterte og trafikksikkerhet, men det stemmer ikke her. Kampanjen kunne ikke hatt bedre effekt. Politikernes ønske om å budsjettsaldering for å få inn 22 millioner kroner er feil tiltak på feil plass til feil tid, mener Jåsund.

Dette mener partiene

Høyre, Frp og Sp er imot piggdekkavgift. Miljøpartiet De Grønne, SV, Venstre og Ap er for. KrF er for om ikke piggfriandelen når 90 prosent frivillig.

Høyre: – Trenger ikke pisk
– Høyre er imot innføring av piggdekkavgift lokalt. Som NAF, mener vi at flere og flere kjører piggfritt uansett. Vi trenger ikke pisk. At noen kjører med pigger av nødvendighet, er helt greit. Disse er så få at det ikke er et problem. Selv har jeg kjørt piggfritt problemfritt i 30 år, sier John Peter Hernes, gruppeleder i Høyre.

Sp: – Dyrt å gjennomføre
– Avgiften ble vedtatt for to-tre år siden, men den ble for dyr å gjennomføre og ble derfor skrinlagt. Selv var jeg en av dem som mener dette er en ekstra byrde. Mange boligområder blir fort islagt når vi ligger på rundt pluss/minus to-tre grader. Vi skal være forsiktige med å innføre nye avgifter hele tiden. Arbeidsledigheten stiger. 2016 blir verre enn 2015. Mange har mindre å rutte med. Vi politikere bør bli tøffere til å kutte i kommunale tjenester. Dette kan være Spania-plasser, støtteordninger innenfor kulturlivet og skole. Vi må kritisk gå igjennom alle slike ordninger, sier Sps gruppeleder Bjarne Kvadsheim.

Frp: – Har aldri målt luftkvaliteten skikkelig
– «Pigfree»-kampanjen, hvem hadde trodd den skulle ha en slik effekt? Vi er nesten i mål. Det er bedre med sukkerbit enn pisk. En piggfriandel på 90 prosent er smertegrensen. Ti prosent må kjøre med pigg for at de piggfrie dekkene skal virke. Men vi har aldri målt luften ordentlig i Stavanger. Måleinstrumentene ble utdatert i 2006. Jeg ønsker å leie fire mobile målestasjoner som kan måle luftkvaliteten, slik at vi faktisk vet hvilken luft vi har i Stavanger, og måle den på samme måte man gjør ellers i Europa. Dette virker det ikke som mange andre partier er interessert i, fordi de rir prinsippene om å innføre piggavgift uansett, sier Leif Arne Moi Nilsen.

MDG: – NAF har irrelevante argumenter
NAF mener ti prosent av bilene må kjøre med pigg for å gjøre saltingen mer effektiv, og veiene tryggere.
– De tallene stemmer ikke i Rogaland. De tallene kommer fra Østlandet, og gjelder områder hvor det er snø i lengre perioder. Det blir feil å bruke det argumentet i Stavanger, som er en by hvor piggfriandelen gjerne kunne vært 100 prosent. Jeg er for avgift. Svevestøv fra piggdekk gir oss helseskadelig luft. EFTA-domstolen har pålagt Stavanger å få ned svevestøvnivåene. Dessuten har vi slitasjeproblem på veiene. Med kampanjen går det i riktig retning, men det går for seint. Stadig flere politikere forstår at vi trenger avgift. Det er gledelig, sier MDG-leder Torfinn Ingeborgrud.

SV: – For dårlig luft
– SV er for piggdekkavgiften fordi vi støtter tiltak som gjør luftkvaliteten bedre for barn og mennesker med pustevansker. Jeg har selv astma. På kalde dager er det mer krevende å puste. Det påvirker oksygeninntaket. Norske byer, også Stavanger, er dømt for å ha for dårlig luft, sier Eirik Faret Sakariassen.

Venstre: – Nesten flaut
– Ny forskning viser at skadevirkningene av dårlig luft er enda større enn man før trodde for dem med astma og hjerte- og lungesykdommer. Det er først og fremst barn som lider av dette. Vi har klart å få opp piggfriandelen gjennom kampanjer, men ikke nok. Piggdekk gir signifikant mer svevestøv. Forurenseren må betale 1200 kroner for en sesong, eller de kan betale per måned. Bergen og Oslo, og nå igjen Trondheim har avgift. Dette er en del av storbyenes miljøpolitikk. Det er nesten flaut om dette ikke har noen betydning for oss i Stavanger. Overraskende har det vært et mindretall for avgift før. Nå tror jeg det er flertall, sier Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen.

Ap: – Et virkemiddel for bedre luft
– Aller helst vil vi ikke ha piggdekkavgift, men vi er opptatt av å ha et godt klima og miljø. Vi har dager med utslipp som er over de anbefalte grenseverdiene. Da må vi gjøre noe for å få dem ned. Piggdekkavgift er ett av virkemidlene. Vi håper det har en positiv effekt. At det er stadig flere som velger å kjøre piggfritt i Stavanger by. Sånt sett kan avgiften reduseres år for år, sier Cecilie Bjelland, gruppeleder for Ap.

KrF: – For avgift om målet ikke blir nådd
– Om vi ikke når målet, som er en piggfriandel på 90 prosent, så vil vi gå inn for piggdekkavgift. Intensjonen var å greie det frivillig. Vi er på god vei, om vi ikke klarer 90 prosent, så er vi for avgift, sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).