Stavanger

MDG-topp nektet å betale bompenger – tapte i retten

Torfinn Ingeborgrud har kjørt elbil uten bompengebrikke. Nå er han dømt til å betale bompenger.

I perioden 27. desember 2012 til 31. mai 2013 passerte Torfinn Ingeborgrud, elbilforkjemper og gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (MDG), bompengeringen på Nord-Jæren 29 ganger uten bompengebrikke.

Av den grunn fikk han tilsendt en faktura for passeringene, sammen med tilleggsavgift, som han ikke har betalt.

Samlet fakturabeløp var på 1930 kroner.

Ingeborgrud nektet å betale denne og bestred kravet med den begrunnelse at det ikke var grunnlag for å beregne bomavgift for elbiler.

Dermed tok Nord-Jæren Bompengeselskap AS ut forliksklage mot Ingeborgrud.

Ved forliksrådets behandling den 18. juni i år møtte ikke Ingeborgrud, og det avsagt fraværsdom der han ble pålagt å betale 4097 kroner inkludert renter og omkostninger.

Følgen av det var at Ingeborgrud, via Pauline Smestad, som er advokatfullmektig hos Christian Nicolay August Håvik Wedler, som for øvrig også er gruppeleder for Stavanger Frp, tok ut stevning mot Nord-Jæren Bompengeselskap AS i Stavanger tingrett.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken, sier Smestad til RA.

Men det ønsker Torfinn Ingeborgrud.

– Denne saken har ikke noe med MDG å gjøre, men startet allerede i 2008. Jeg ønsket flere elbiler på veiene, blant annet med tanke på klimautslipp, og forsvarte alle de incentivene som foreligger for å få flere elbiler på veiene, sier Ingeborgrud til RA.

Han mener at dommen er feil.

– Alle er enige om at det er bombrikkefrivillighet i Norge. Ulike kjøretøy har ulike satser, og Stortinget har vedtatt at elbil skal passere gratis i bomringene. Og da må dem som ikke har riktig brikke få riktig sats. Og det er feil å gi elbiler uten bombrikke sats som vanlig kjøretøy, sier Ingeborgrud.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.

Må ha bombrikke

Påstanden er at han ikke er forpliktet til å betale det aktuelle pengekravet fra bompengeselskapet. Dette fordi at det ikke er anledning til å kreve at elbiler skal ha bompengebrikke for at de skal kunne passere gratis i bomring hvor det ikke er eget felt for manuell betaling.

Begge parter kom med til dels omfattende argumentasjon opp mot regelgrunnlaget for bompenger.

Stavanger tingrett kom til at det er fritak for bompenger for elbiler, men at det forutsettes at disse er utstyrt med bompengebrikke.

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli er styreleder i Nord-Jæren Bompengeselskap AS.

– Bompenger kan være komplisert, men når det gjelder elbil er regelverket klokkeklart. De med elbil må ha bompengebrikke. Vi er også i styret veldig opptatt av vi krever inn penger for ulovlige passeringer, sier Borgli til RA.

Ingeborgrud anførte i retten at det tidligere ikke var nødvendig for innehavere av elbiler å ha bompengebrikke, da det i forbindelse med bilder tatt av biler med kjennemerke EL, ledet til at det ikke ble sendt faktura.

Endret i 2012

Denne ordningen ble endret i løpet av 2012, da eiere av elbiler uten bompengebrikke, begynte å motta faktura for passering i bomringen, men som i en overgangsperiode ble ettergitt.

«Saksøkeren, som har vært og kanskje fortsatt er formann i Rogaland elbilforening, har etter det framlagte dokumenter vært vel kjent med omleggingen av faktureringspraksis for passeringer med elbiler i bomringen. En eventuell villfarelse knyttet til omleggingen av ordningen er dermed ikke et tema for hans vedkommende», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Nord-Jæren Bompengeselskap vant saken på alle punkter, og Ingeborgrud er dømt til å betale 4142 kroner pluss 1930 kroner i renter.

I tillegg må han også dekke Nord-Jæren Bompengeselskap AS sine sakskostnader med 3150 kroner.