Stavanger

SV vil tilbakeføre skolekuttene

SV tar fra boligeierne og gir til barna i sitt alternative budsjett.

Fra venstre Ingrid Kristine Aspli, Eirik Faret Sakariassen og Heidi Leite.

SV-trioen Eirik Faret Sakariassen, Heidi Leite og Ingrid Kristine Aspli la fram sitt alternative budsjett tirsdag.

– De største kuttene i budsjettforslaget til rådmannen har kommet hos barn og unge. For SV kommer barn og unge og først. Vi vil derfor tilbakeføre over 54 millioner kroner til barna, sier gruppeleder i SV, Eirik Faret Sakariassen.

Partiet vil jobbe mot det de kaller «forgubbing», ved å innføre aktive tiltak for at flere barnefamilier skal velge å bli boende eller flytte til Stavanger.

– Antallet barnefamilier i Stavanger går ned, og vi er bekymret for denne utviklingen. Senest i mandagens bystyremøte hørte vi fine taler fra flertallspartiene med lovnader om å bedre kvaliteten på skolene i Stavanger. Men disse lovnadene blir ikke fulgt opp, sier Faret Sakariassen.

Ny skole på Storhaug

Mens rådmannen foreslår å utvide Nylund skole for å møte behovet i bydelen, går SV inn for å bygge en helt ny skole i sitt alternative budsjett. I tillegg til de 40 millionene som allerede ligger inne til tomt, forslår de å bevilge 182 millioner til en ny skole som skal stå klar i 2018.

Partiet vil også tilbakeføre den foreslåtte prisøkningen på SFO, og setter av 1,5 millioner kroner til dette i budsjettforslaget.

SV har også tenkt å reversere rådmannens forslag å om kutte 500.000 kroner i EMbo, et botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

– Det er helt feil tidspunkt å kutte i denne tjenesten nå, når vi vet hvor stort behovet vil være framover, sier Ingrid Kristine Aspli og får følge av Faret Sakariassen.

– Rådmannen har kun satt av 5 millioner kroner årlig til bosetting av syriske flyktninger. Det er opplagt at det er for lite. SV vil øke dette med 15 millioner kroner årlig, sier gruppelederen.

Eiendomsskatt

Det er hovedsakelig økt eiendomsskatt som skal dekke inn kostnadene. SV foreslår å øke eiendomsskatten med to promille, fra tre til fem promille. Det utgjør rundt 2300 kroner i året hvis du eier en bolig på 120 m², cirka 200 kroner i måneden.

– Det er oppsiktsvekkende å se hvor lite en slik økning utgjør for folk flest, når man vet at det kan holde velferdssystemet gående, sier Heidi Leite.