Stavanger

Her kan tinghuset komme

Det nye tinghuset kan bli dobbelt så stort som først planlagt, noe som gjør en lokalisering på Nytorget usikker. Alternativet kan da bli Bekhuskaien. Etter 11 år med utredninger er arbeidet med å få på plass nytt tinghus i Stavanger inne i en kritisk fase, mener sorenskriver Helge Bjørnestad.

Bilde 1 av 2

I går ba han gruppelederne om klarsignal til å ta i bruk enten Nytorget eller Bekhuskaien.

Statsbygg er inne i sluttspurten på arbeidet med KVU-en (konseptvalgutredningen). Det er denne utredningen som legger grunnlaget for hvor et nytt tinghus skal ligge.

Ettersom domstolene på Nord-Jæren kan bli slått sammen i framtiden, har premissene for størrelsen på nytt tinghus blitt endret.

Mens man før så for seg et arealbehov på 9000 m², er størrelsen nå nesten doblet. Beregninger så langt viser at det er behov for en tomt med plass til et bygningsvolum på 17.000 m².

Kritisk fase

Da sorenskriver Helge Bjørnestad møtte gruppelederne i går, var det med ett klart mål, nemlig å få avklart om kommunen vil stille Nytorget og Bekhuskaien til disposisjon – til tross for at man trenger nesten dobbelt så stor plass som først antatt.

– Det er en forutsetning at kommunen stiller til disposisjon flere tilgjengelige tomter. Hvis ikke, rykker vi tilbake til start, sa Bjørnestad til gruppelederne.

Siden arbeidet med nytt tinghus startet for 11 år siden, har det kommet mange forslag til lokalisering. I innspurten koker det altså ned til Nytorget og Bekhuskaien. Hvis man går for Bekhuskaien, legges det opp til samlokalisering med nytt teater.

– Domstoladministrasjonen vurderer en sammenslåing av Stavanger tingrett og Jæren tingrett. Nytt tinghus bør uansett ligge i Stavanger – og i sentrum. Men vi trenger en politisk forankring. Toget går nå, sa Bjørnestad klart og tydelig.

Han dro paralleller til byggingen av nytt tinghus i Bergen, hvor han mener at prosessen har gått raskere på grunn av tydelige politiske signaler.

Ja over hele linjen

Gruppelederne ga Bjørnestad det svaret han ville høre: Ja, vi skal jobbe hardt for å få på plass et nytt tinghus i Stavanger sentrum.

– Det er en veldig sterk politisk vilje til å tilrettelegge for nytt tinghus i sentrum. Stavanger kommune har også gitt dere en opsjon på kjøp av Nytorget-tomten. Vi har tydelig sagt at Nytorget er forbeholdt nytt tinghus, sa ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Hva som er det beste alternativet, Nytorget eller Bekhuskaien, vil nok debatteres grundig de neste månedene.

– Selvfølgelig krever det mer å få på plass 17.000 kvadratmeter enn 10.000, men det betyr ikke at dere vil møte politisk motstand, fortsatte ordføreren.

Nei til Nytorget

For SV har det hele tiden vært uaktuelt å legge nytt tinghus til Nytorget. Med de nye opplysningene om nær doblet arealbehov, er det om mulig enda mer uaktuelt.

– Et tinghus av denne størrelsen er helt utenkelig på Nytorget. Et tinghus er ikke et særlig utadvendt bygg. Torget som i dag er preget av ungdomsaktiviteter, konserter, liv og røre, vil få en helt annen funksjon om tinghuset bygges her, sa Eirik Faret Sakariassen.

Rogaland Teater er positive

Hvis tinghuset bygges på Bekhuskaien, må det etter alt å dømme dele tomt med nytt teater.

I Statsbyggs arbeid med KVU for nytt tinghus, jobbes det ut fra en modell hvor det nye tinghuset deler Bekhuskaien med nytt teaterbygg. Rogaland Teater har lenge ønsket seg til Bekhuskaien. De ser ikke mørkt på en eventuell samlokalisering med nytt tinghus.

– Vi synes dette er veldig spennende. Tomten på Bekhuskaien er såpass stor at den uansett åpner for samlokalisering med en annen aktør, sier Thomas Bendiksen, prosjektleder i Sceneskifte ved Rogaland Teater.

Han er glad for at teateret allerede er tatt med i utredningen fra Statsbygg.

– Bekhuskaien er vel én av de få tomtene i byen som er egnet til begge. Jeg tror vi kunne fått en fin synergieffekt ved samlokalisering. Teateret har behov for en foaje, bespisning og andre publikumstjenester som også et nytt tinghus vil ha nytte av, sier Bendiksen.

Framdriften

Etter møtet med politikerne vekslet sorenskriver Helge Bjørnestad og Thomas Bendiksen noen ord. Bjørnestad ville vite hvor langt teateret hadde kommet i prosessen.

– Vi regner med å ha vår KVU ferdig i løpet av høsten 2016, så vi ligger ikke langt bak dere, sa Bendiksen.

Dermed kan kanskje arbeidet med de to byggene starte samtidig.

Prosjektleder Jorleif Jørgenvåg i Statsbygg hadde med seg såkalte volumskisser til møtet i går, for å vise politikerne omfanget av bygningene, enten man velger Nytorget eller Bekhuskaien.

– Enklere å bygge

– På Nytorget er det fjellgrunn, og dermed enklere å bygge. På Bekhuskaien er vi usikre på byggegrunnen under, hvor langt det er ned til fjellgrunn. Der er vi også avhengig av utfylling i sjø på deler av tomten, sa Jørgenvåg.

– Hvilket alternativ er det mest realistisk at dere faller ned på?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Vi jobber med å gjøre alle alternativene realistiske, slik at beslutningstakerne har en reell valgsituasjon, sier Jørgenvåg.

KVU-en leveres i løpet av januar. Første fase med kvalitetssikring starter til våren.

Mer fra Dagsavisen