Stavanger

Nekter å gi opp – SV krever bybanen tilbake i spill

SV og Eirik Faret Sakariassen setter bybanen øverst på listen over forhandlingsultimatum, og vil på ny løfte bybanen inn i debatten om regionens transportsystem.

Gruppeleder Eirik Faret Sakariassen og SV vil løfte bybanen inn på dagsordenen igjen. Han mener de positive byutviklingsgrepene som har blitt tatt siden Bergen fikk bybane også kan gjennomføres i Stavanger.

I 2010 ble bybanekonseptet vedtatt på Fylkestinget, med en estimert kostnadsramme på 6,2 milliarder kroner. Etter heftig debatt og flere avsløringer ble bybanen nedstemt som fremtidig kollektivløsning til fordel for bussway 2020 i desember 2012. Siden det har debatten blusset opp med jevnlige mellomrom, men i det siste har det vært stille.

– Det er ganske nøyaktig fire år siden Ap avlyste bybanen rett før valget. Nå har utviklingen der stoppet opp, men vi er fortsatt ikke i tvil om at det er det beste alternativet for byen. Byutviklingen i Bergen har blomstret, og jeg tror vi kan få til like positive byutviklingsgrep også i Stavanger, sier Sakariassen.

Foreslår ny trasé

Han mener mye av det som stoppet bybanen i forrige runde var valget av trasé.

– Vi ønsker at den første traseen går fra Stavanger via sykehuset og opp til UiS. Deretter deles den i to, der den ene delen går til flyplassen og den andre til Forus, og Sandnes, sier han.

Med det mener Sakariassen at ideen vil styrke dagens kollektivsystem, og gi bedre tilgang til dagens knutepunkter Forus, Sola, universitetet og sykehuset.

– SV var det eneste partiet som fremmet forslag om alternativ trasé i forrige omgang, men da ble vi nedstemt av alle andre partier. Det er ingen tvil om at Bybanen har endret Bergen, og de som var imot der prøver nå å skjule det så godt de kan, da det er opplagt for alle at Bybanen var en suksess. Derfor er tiden overmoden for å få Bybanen opp i debatten igjen, sier Sakariassen.

– Gir bedre valuta for pengene

SVs ordførerkandidat peker på at det i den vedtatte nasjonale transportplanen (NTP) som omtaler bussveien allerede er en åpning for at den kan konverteres til bybane.

– I den eksisterende planen er det åpnet for å bygge bane på den bussveien som nå blir laget. Den traseen og banen må også være med i dette, men parallellt med de planene er det viktig å utrede flere veier enn det vi har diskutert til nå, sier Sakariassen.

SVs gruppeleder erkjenner at bybanealternativet ble utredet til å koste noen millioner kroner ekstra ved forrige korsvei, men at det nå trengs en ny utredning.

– Det er helt andre kostnader inne i bildet når du skal transformere et område, og infrastruktur koster. Veier koster, bussatsing koster og bybane koster, men vi må også se hva vi får igjen for den investeringen vi legger ut. Ser vi på hva bybanen har gjort for Bergen er det ingen tvil om at dette lønner seg på sikt. Bybane gir bedre valuta for pengene, sier Sakariassen.