Stavanger

– Vi har hatt svikt i våre rutiner

Kongeparken-sjef Håkon Lund bekrefter i en pressemelding at det har vært svikt i flere ledd når det gjelder tilsynet som er gjort av Arbeidstilsynet i den populære parken.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først. Blant annet gikk det på utnytting av ung arbeidskraft, hvor timebetalingen var nede i 56 kroner. Håkon Lund, som er sjef i parken avviste dette overfor avisen - at det dreide seg om utnytting. Han uttalte at de fulgte arbeidsmiljøloven.

Lønningene for ungdom i parken varierer fra 56 kroner for de yngste, og opp til 121 kroner i timen for de over 18 år.

– Vår oppfatning på lønn for en under 16 år er at den er bra, sa Lund til avisen.

Sendte ut pressemelding

I dag, onsdag, sendte Lund ut en pressemelding om saken, og parkens syn på det hele. I den står det blant annet at man skal gjennomgå det som har med arbeidsvilkår å gjøre sammen med Arbeidstilsynet.

– I dialogen med Arbeidstilsynet har Kongeparken blitt gjort oppmerksom på mulige pålegg. Dette gjelder forhold knyttet til arbeidstid, kontrakter, overtidsbetaling og pauser. Kongeparken jobber nå med å fremskaffe den etterspurte dokumentasjonen til Arbeidstilsynet. Kongeparken vil oversende dokumentasjonen så snart alle rutiner og prosedyrer er nøye gjennomgått, og svaret vil bli oversendt innen fristen 1.september, står det i pressemeldingen.

Funnet mangler

Noe av det som kom frem i tilsynet var mangel på arbeidskontrakter. Flere hevdet de ikke hadde kontrakter skriflig.

– Vi ser at vi mangler tilstrekkelig dokumentasjon for arbeidstiden. Derfor vil vi gå nøye gjennom overtidsbetalinger for å være sikker på at denne kompensasjonen har blitt gjort riktig. Vi ser også at vi ikke har tilrettelagt godt nok for pauser i løpet av en dag. Dette er en rutinesvikt vi ser alvorlig på, og det er sterkt beklagelig, sier Håkon Lund, daglig leder i Kongeparken.

Det heter videre at Kongeparken ikke var klar over disse forholdene før Arbeidstilsynet opplyste dem.

– Om det blir oppdaget overtid og merarbeid som ikke er blitt riktig kompensert, vil dette bli gjort i tråd med gjeldene regler, heter det videre i pressemeldingen.

Mer fra Dagsavisen