Stavanger

Lysbakken har troen: – Stavanger kan snu trenden

SV-leder Audun Lysbakken tror Stavanger SV kan være med på å løfte partiet. Han har store forhåpninger til kommunevalget i Stavanger.

RA møtte Audun Lysbakken og toppkandidatene Eirik Faret Sakariassen og Heidi Leite på Stokka sykehjem. Der var de for å snakke om det som blir den viktigste saken for partiet i denne valgkampen, nemlig å få opp grunnbemanningen på sykehjemmene. Etter sykehjemsbesøket var det valgkamp-kickoff, før kvelden ble avsluttet med bokbad på Sølvberget.

Stavanger SV ser annerledes ut nå enn for bare én måned siden. Tidligere gruppeleder Marcela Molina har meldt seg ut av partiet. Noen dager senere meldte også Rune Kloster Tvedt seg ut av partiet etter at han ikke lenger hadde tillit som fylkesleder.

– Hvordan er det å drive valgkamp etter at to såpass sentrale politikere har meldt seg ut av partiet?

– Vi ser framover. Det er rekordmange påmeldte til valgkamp-kickoff – aldri har så mange ønsket å delta i valgkampen, sier Eirik Faret Sakariassen.

Klar til kamp

– Vi skulle ønske vi hadde vært disse sakene foruten, men samtidig er mobiliseringen på topp. Vi har aldri vært mer klar for et lokalvalg enn nå, sier Faret Sakariassen.

Audun Lysbakken synes Stavanger SV har håndtert konflikten bra.

– Av og til oppstår slike konflikter, men jeg synes partiet har lagt det bak seg på en god måte. Og det er stor forskjell på stemningen skapt i mediene og den faktiske situasjonen, sier Lysbakken og trekker fram jobben Faret Sakariassen har gjort.

– Det er avgjørende med et sterkt engasjement og bred samling bak ledelsen. Det er det ingen tvil om at det er her. Stavanger SV står veldig godt rustet før valget, sier SV-lederen, som har store forventninger til Stavanger.

– Valget her er ett av dem jeg har sterkest forhåpninger til. Stavanger SV kan være med på å snu trenden for partiet, sier Lysbakken.

– Stor glød

2.-kandidat og debutant i politikken, Heidi Leite, mener også at konflikten i partiet har blitt hausset opp.

– Det er spennende for meg som fersking å være med på dette. Jeg opplever stor glød og masse iver i partiet, sier hun.

Kjemper for økt bemanning

Økt bemanning på sykehjemmene blir den viktigste saken for SV i valgkampen.

SV-leder Audun Lysbakken er klar på at bemanningen i sykehjemmene må økes.

– For lav bemanning kan få dramatiske konsekvenser. Nylig ble det lagt fram en rapport fra Norsk senter for menneskerettigheter som viser at menneskerettigheter blir brutt på norske sykehjem. Når de ansatte blir for få, skjer det feil, sier Lysbakken.

Både ansatte og ledelse ved Stokka sykehjem påpekte at kompetanse er like viktig som økt bemanning.

SV-lederen hadde fått med seg avisartiklene om forholdene ved sykehjem i Stavanger.

– Virksomhetslederne sier at bemanningen er innenfor forsvarlighetsgrensen. Vi bør heller snakke om en verdighetsgrense. Dessuten er økt bemanning billigere, fordi det reduserer sykefravær og vikarbruk.