Stavanger

Summer Ejaz ferdig som uavhengig:Melder overgang til Høyre

I juni meldte han seg ut av Arbeiderpartiet. Nå har Summer Ejaz gått over til erkefienden Høyre.

Det er Ejaz selv som melder om overgangen i en pressemelding.

– Etter én periode i Stavanger bystyre har mitt ønske om å delta som en aktiv samfunnsborger ikke blitt svekket, til tross for min utmelding fra Arbeiderpartiet. Jeg ønsker fortsatt å delta aktivt i samfunnsdebatten, også i folkevalgte organ. I Arbeiderpartiet følte jeg meg passivisert og styrt, og ble heller ikke ønsket i partiets nye bystyregruppe. Jeg har derfor søkt etter et nytt fellesskap som ønsker å ta imot mine innspill, skriver Ejaz.

Nå hevder Ejaz han har funnet dette fellesskapet.

– Jeg oppfatter Høyre som et parti som er inkluderende, arbeider konstruktivt og som er løsningsorientert. Stavanger Høyre setter handlekraft foran kranglekraft, og gir rom for debatt og nytenkning. Stavanger Høyre har også et program som jeg kan stå for, fortsetter han.

Da Ejaz meldte seg ut av Arbeiderpartiet i juni, begrunnet han det med at han ikke lenger hadde tillit i partiet.

Gruppeleder John Peter Hernes i Stavanger Høyre sier seg fornøyd med overgangen:

– Vi synes det er veldig kjekt å ha fått et nytt medlem som har vært aktiv i bystyret. Jeg opplever ham som en dyktig talsmann generelt, og som en dyktig talsmann spesielt for mange av Stavangers nye innbyggere. Det er smigrende at han har et positivt inntrykk av hvilken politisk kultur Stavanger Høyre har, sier Hernes til RA.