Stavanger

Full splid om Venstre-utspill:– Et angrep på lærerstanden

Knut Inge Andersens leserinnlegg i Aftenbladet har skapt sterke reaksjoner etter at den organisatoriske nestlederen i Rogaland Venstre beskyldte lærerne for å streike for å få ekstra ferie.

I dagens utgave av Stavanger Aftenblad har organisatorisk nestleder i Rogaland Venstre, Knut Inge Andersen, et leserinnlegg på trykk. Der går han til kraftig angrep på lærerstanden, som han mener er slappfisker som bare streiker for å få mer ferie. Videre skriver han at lærerstreiken for utenforstående fremstår som «meningsløs, unødvendig og bortkastet».

– En veldig grov fornærmelse
Det har ført til full oppstandelse og sterke reaksjoner, blant annet på Twitter og Facebook. SVs Eirik Faret Sakariassen var blant dem som gikk hardt ut og sendte følgende meldinger til blant andre Venstre-leder Trine Skei Grande på mikrobloggingssamfunnet.

– Hva sier du til dette Venstre-innlegget i mandagens Stavanger Aftenblad, Trine Skei Grande?.

Et par timer senere spurte samme mann om Rogaland Venstre tar avstand fra sin egen nestleder. Til RA utdyper Faret Sakariassen hva han mener om Venstre-nestlederens utspill.

– Jeg er veldig overrasket over at noen oppfatter lærernes situasjon på denne måten, og for meg virker det som et rent angrep på lærerstanden. Lærere jeg har snakket med er veldig forbannet over dette synspunktet, og det forstår jeg godt. Det er en veldig grov fornærmelse å insinuere at lærerne streiker bare fordi de ønsker seg lengre sommerferie, sier Faret Sakariassen.

Satte melken i vrangstrupen
På Bryne satte stortingsrepresentant Geir Pollestad nesten melken i vrangstrupen da han leste avisen til frokost.

– Jeg må si at jeg ble overrasket da jeg leste dette utspillet i regionens største avis. Først trodde jeg nesten det var et forsøk på humør, men det fremstår jo som ren harselering av en yrkesgruppe. Faren med demokratiet er at hvem som helst kan komme med sine meninger, men hadde det vært noen av våre sentrale politikere som hadde gjort dette ville vi vært raskt ute for å ta avstand fra denne holdningen en så sentral leder i Venstre her gir uttrykk for, sier Pollestad.

Rogaland Venstre har da også vært kjapt på banen for å dementere det deres egen organisatoriske nestleder har skrevet, og fylkets politiske nestleder Anja Endresen er klar på at dette ikke er meninger som deles innad i partiet.

– Først av alt må jeg få si at dette på ingen måte samsvarer med vår politikk, da vi støtter lærerne i denne streiken fullt ut. For det andre har jeg nettopp snakket med Knut Inge, og han var inneforstått med at dette ikke var partiets politikk og at det ikke burde vært signert med hans tittel i partiet. Videre forklarer han at dette var ment som et privat innlegg, forteller Endresen.

Tar avstand fra egen nestleder
Den politiske nestlederen forklarer at de vanligvis avklarer med hverandre før de skriver et leserinnlegg, men at dette var ment som et innlegg fra en privatperson.

– Vanligvis har vi en kutyme med at hvis man skal uttale seg på vegne av partiet skal det være om partiets egen politikk. Han må gjerne få ha egne meninger, men da burde han heller ta det opp internt slik at vi kan jobbe med det eventuelt endre vår politikk, forteller Endresen.

Leder av Venstres bystyregruppe i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen, mener at Andersens utspill må stå for hans egen regning og avviser kontant at dette har noe med Venstre offisielle politikk å gjøre.

– Jeg tror det er mange som har stilt seg kontrollspørsmålet om dette virkelig er Venstres politikk, da vi har vært så tydelig på hva vi mener i denne saken. Og la det være hevet over enhver tvil, dette er ikke Venstres offisielle politikk. Knut Inge Andersens utspill får stå for hans egen regning, da dette er hans personlige synspunkt, forteller Thorbjørnsen.

Privatperson eller ikke?
Faret Sakariassen mener at det ikke går an å skille privatperson fra politikk og mener i likhet med Pollestad i Sp at dette går utover tilliten til «det tidligere lærerpartiet».

– Politikere uttaler seg ikke som enkeltpersoner, spesielt ikke når man bruker tittelen sin. Du kan ikke velge selv når du er privatperson eller ikke, da velgerne har en rett til å vite hva vi politikere mener. Det er veldig åpenbart for de som stemmer på denne personen hvordan han oppfatter lærerne, sier Sakariassen.

Thorbjørnsen sier at det er mulig å skille mellom privatperson og politiker, men at du må være klar over hvilken rolle du har før du uttaler deg.

– Det går et skille på disse tingene her, men i det øyeblikket du skriver under som tillitsvalgt for partiet så uttaler du deg om Venstres politikk. Hadde ikke denne tittelen vært der, så hadde dette vært en helt annen sak. Derfor skaper dette bare masse unødvendig frustrasjon og kan gi et misvisende bilde av Venstres politikk, forteller Thorbjørnsen.

En USA-ferierende Kjartan Lunde ble også informert om dette innlegget natt til i dag, og var raskt ute på Twitter-kontoen til Rogaland Venstre for å dementere utspillet og viste til et leserinnlegg fra Venstre-leder Trine Skei Grande i Dagbladet fra 29. juni.